SESSIES 

De sessies hieronder zijn van het congres dat we oorspronkelijk in maart 2020 zouden houden. Vanwege het Coronavirus is het NedHIS-congres verplaatst naar 23 maart 2022. Het sessie-aanbod voor het NedHIS-congres 2022 zal wijzigen. Vanaf december 2021 kunt u het nieuwe aanbod bekijken.

 

1 | SESSIE

Door: Franke Beijer,
Adviseur continu verbeteren bij
LCG Consulting

Betere zorg én meer werkplezier: het kan!
Toename van patiëntvragen, telefoontjes, administratie, een gehaast gevoel en werk dat opstapelt… Herkenbaar? Wil jij meer balans in je werkdag, betere service verlenen of meer werkplezier voor het hele team? Kom dan naar deze workshop! Franke Beijer neemt je mee met een aanpak om te verbeteren met concrete voorbeelden uit de huisartsenpraktijk.
Door met een andere bril naar een situatie in de huisartsenpraktijk te kijken en met het hele team focus aan te brengen is mijn ervaring dat het áltijd lukt om succesvoller richting doelen te bewegen. Of het over werkdruk, dienstverlening, plezier of samenwerking gaat, met een aantal simpele ingrediënten worden doelen gehaald en problemen in kleine stapjes opgelost! Ik laat je dit tijdens de workshop graag ervaren.

Leerdoelen
Je leert enkele praktische handvatten om een verbeteraanpak in jouw praktijk toe te passen. Zodat je geloof krijgt dat het mogelijk is om in kleine stappen toe te werken naar een succesvollere huisartsenpraktijk.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten

2 | SESSIE

Door: Bart van Pinxteren,
huisarts huisartsenpraktijk Oog in Al

De digitaal voorbereide patiënt
Veel patiënten die zich zorgen maken over hun gezondheid kijken eerst op internet. In plaats van oma en de buurvrouw vormen zoekmachines daarmee nu het informele voorportaal van de huisartspraktijk. Maar wie zoeken nu eigenlijk vooral naar medische informatie? Hoe zoeken zij en waarom?
In deze workshop verdiepen we ons in wetenschappelijk onderzoek en bespreken we dagelijkse praktijk. Daarnaast leggen we een bezoekje af bij Dr Google en formuleren we praktische handvatten om de volgende dag mee aan de slag te gaan.

Leerdoelen
Na afloop van deze workshop weten de deelnemers in welke mate patiënten gebruik maken van het internet bij het zoeken naar gezondheidsinformatie. Zij kennen de valkuilen die daarbij bestaan en kunnen de opgedane kennis vertalen naar de eigen praktijk door gericht navraag te doen en adequaat advies te geven.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten

3 | SESSIE

Door: Vok Buur,
n.p. huisarts in samenwerking met
de huisartsen Casper Tombrock, Jeroen van der Lugt
en René van Leeuwen
 

ADEPD – Episodegericht registreren zinvol?
Als de patiënt in 2020 inzage krijgt in de digitale patiëntdossiers verandert deels het doel van de registratie. Deze is dan niet langer enkel ter ondersteuning van het menselijke geheugen voor de zorgverlener, ook de patiënt kan zelf in zijn of haar dossier kijken. De praktijkmedewerkers doen er goed aan eens stil te staan bij de wijze van het vastleggen van de gegevens. Worden de definities van ‘actualiteit’ en ‘attentiewaarde’ goed geïmplementeerd? Op welke momenten wijzigen de naamvelden van de episodes? Wat is de ideale – bij de praktijk aansluitende – registratiewijze gebaseerd op de patiëntmutaties in gezondheid en sluit de workflow in de HIS’en hierbij aan? In deze workshop staan ‘de manieren van gebruik’ van de (NHG-)standaarden en de (HIS-) techniek centraal. Op interactieve wijze wordt geprobeerd de elementen in zicht te krijgen die bijdrage tot een verbeterd HIS-gebruik.

Leerdoelen:
Optimaal episode registreren nu en in de toekomst.

Doelgroep:
Huisartsen, praktijkmedewerkers, leden applicatie commissies en programmacommissie-leden.

4 | SESSIE

Door: Wendy Breuker, assistente (links)
en Heidi Broeksteeg, praktijkmanager 

De vele mogelijkheden van VOIP
U kent het wel… Maandagochtend, de telefoon roodgloeiend en assistenten die met evenzo gloeiende wangen proberen de niet aflatende stroom telefoontjes af te handelen. Dat kan anders! De nieuwste technieken laten toe dat u de afhandeling van de telefoontjes stuurt door middel van re-direct, het verdelen van wachtenden aan de lijn of zelfs door het automatisch verdelen van inkomende lijnen over uw waarnemers. Kortom… er is van alles mogelijk met VOIP. Laat u informeren en enthousiasmeren om de telefonie in uw praktijk bereikbaar en modern in te richten.

Leerdoelen
Kennis van mogelijkheden en telefonie huisartspraktijk

Doelgroep
Huisartsen, assistenten, praktijkmanagers.

5 | SESSIE

Door: Bart Brandenburg,
programmamanager OPEN

Online inzage in medische gegevens van de patiënt – OPEN
Huisartsen die deelnemen aan OPEN bieden hun patiënten vanaf 1 juli 2020 toegang tot hun eigen medische gegevens. Maar wat is er die datum precies zichtbaar voor de patiënt? Hoe is dit technisch geregeld? Tijdens deze workshop laten wij u dit zien aan de hand van praktische voorbeelden.

Leerdoelen
Inzicht in de laatste stand van zaken op het gebied van digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional.
Op basis van praktijkvoorbeelden de vertaling kunnen maken naar de eigen huisartsenpraktijk.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, assistenten, praktijkondersteuners.

6 | SESSIE

Door: Waldemar Hogerwaard,
directeur Bureau Zorginnovatie

 

Help, mijn patiënt meet alles zelf – omgaan met digitale zelfmetingen
e-Health ligt tegenwoordig overal in de winkel. Patiënten die zelf hun bloeddruk meten, hun glucosewaardes meten en zelfs thuis een ECG maken. Wat kan er nu al, wat komt eraan en hoe ga je er mee om in jouw praktijk? Kun je deze digitale informatie in je HIS krijgen en welke voordelen en risico’s kleven daaraan? Met wie moet je samenwerken om e-health nuttig in te zetten? Tijdens deze workshop gaan op zoek naar de antwoorden.

Leerdoelen
Kennis verkrijgen over digitale zelfmetingen.
Inzicht krijgen in de trends van digitale metingen in de thuissituatie.
Strategieën voor zinnig gebruik van zelfmetingen.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten en andere belangstellenden.

7 | SESSIE

Door: David Reijmerink,
huisarts bij huisartsen Warmenhuizen

Beslisondersteuning voor de huisarts
 Sinds dokter Google en de veeleisende patiënt de handen ineen hebben geslagen én tegelijkertijd de invloed van big data en de vele keuzes in de gezondheidszorg alleen maar toenemen, wordt het tijd voor serieuze ICT-ondersteuning in de huisartsenpraktijk. Kies je dan voor een systeem dat gevraagd en ongevraagd met raad en daad klaarstaat tijdens het consult, of juist niet? Ons vak draait om intuïtie: het is mensenwerk. We vertrouwen op onze ervaringen – in hoeverre kan ICT ons daarbij écht ondersteunen? Deze workshop gaat in op de voors en tegens van beslisondersteuning. Tevens bekijken we in de workshop wat praktisch is in de eerste lijn en kijken we welke spelers er op de markt zijn. Eén ding is zeker: beslisondersteuning staat nog in de kinderschoenen, maar gaat heel groot worden in de gezondheidszorg.

Leerdoelen
Informatie over beslisondersteuning tijdens het consult en verkenning van de markt.

Doelgroep
Huisartsen en overige geïnteresseerden.

8 | SESSIE

Door: Margareth Heuveling en Ulrich Schultz,
lean consultants Lean in de eerste lijn en huisartsen

Lean in de huisartsenpraktijk – de vraag van de klant centraal
De Lean methode kent een vijftal basisprincipes. Een hiervan is het PULL principe. In tegenstelling tot het Push principe wat uitgaat van verwachtingen, gaat het pull principe uit van de vraag van de “klant”. Dit Pull principe is goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Door het toepassen van het Pull principe en het gebruik maken van een Kanban, worden tijdrovende controles overbodig.

Leerdoelen
Toepassen van het Pull principe in een huisartsenpraktijk.
Het toepassen van een Kanban.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten

9 | SESSIE

Door: Margo Brands, stakeholdersmanager MedMij (links) en Mariëtte Willems programmamedewerker OPEN/huisarts

OPEN, PGO’s, MedMij…wat kunnen mijn patiënten en ik ermee?
Patiënten kunnen vanaf 1 juli 2020 online hun medische gegevens inkijken. Wat heeft mijn patiënt eigenlijk aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)? Wordt de zorg hier beter van? Wat betekent dit voor mijn rol als professional? In deze sessie wordt vooral uitgelegd wat je als professional moet doen om op MedMij aan te sluiten en wat je er dan aan hebt. Mariëtte en Margo lichten toe hoe MedMij en het programma OPEN samenwerken om de gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. En wat is het eindplaatje? En hoe komen we daar dan? Denk en praat mee in deze sessie over vernieuwing van de zorg.

Leerdoelen
Weten wat MedMij en OPEN doen, en wat je als huisarts(-praktijk) kunt doen om aan te sluiten.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmedewerkers, praktijkondersteuners, assistenten.

10 | SESSIE

Door: Bart Timmers,
Huisarts bij huisartsenpraktijk Timmers & de Roo

10 apps en andere digitale tools die de huisarts niet mag missen
Ineens waren ze er: Apps. Inmiddels zijn er vele honderdduizenden. Patiënten gebruiken ze, en dokters hebben er ook een aantal handige ontdekt. Maar hoe maak je nou een keuze? Welke zijn betrouwbaar? Of echt handig? In deze workshop probeert een huisarts met een bovengemiddelde interesse in eHealth een tipje van de sluier op te lichten. Welke van de meer dan 700 apps op zijn telefoon zijn nou echt de moeite waard? Welke moet je écht niet missen? Zal hij zich aan die 10 kunnen houden? En zijn ’t eigenlijk wel allemaal gezondheidsapps? Zijn ’t eigenlijk wel allemaal apps, want er zijn nog zó veel andere handige trucs!

Leerdoelen
Tips en trucs over het gebruik van handige apps en andere digitale tools voor de huisarts

Doelgroep
Huisartsen

11 | SESSIE

Door: Leonora Grandia,
productmanager farmacotherapie Z-index

Vernieuwde medicatiebewaking: minder meldingen met medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s)
De huidige medicatiebewaking geeft vaak onnodige signalen. Dat moet beter kunnen! Daarom wordt de medicatiebewaking in de G-Standaard vernieuwd. Met als doel het aantal onnodige signalen te verminderen, en nieuwe risico’s te kunnen signaleren die nu buiten beeld blijven. Deze vernieuwde medicatiebewaking is gebaseerd op medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s).Hoe maakt de G-Standaard de medicatiebewaking specifieker? Door meer patiëntgegevens bij de medicatiebewaking te betrekken. Zoals leeftijd, labwaarden, indicaties, etc.In deze workshop worden de achtergronden van de MFB’s toegelicht. Aan de hand van voorbeelden wordt inzicht gegeven in de verschillen tussen de klassieke en de nieuwe situatie. Ook wordt toegelicht welke MFB’s reeds in de G-Standaard zijn opgenomen en hoe voorschrijvers betrokken worden bij de ontwikkeling van MFB’s.

Leerdoelen
Inzicht in hoe MFB’s werken.
Inzicht in wat dit voor de eigen praktijk betekent.
Kennis van de huidige stand van zaken.

Doelgroep
Huisartsen.

12 | SESSIE

Door: Steven van de Vijver,
huisarts bij huisartsenpraktijk Buitenhof
in samenwerking met Sebastiaan Blok,
PhD-candidate UMC/Heart for Health

CVRM (Cardiovasculair risicomanagement) nieuwe stijl – DHoTS
Hoe kan technologie helpen om de CVRM zorg in de huisartsenpraktijk makkelijker en beter te maken? Ondanks alle bloed, zweet en tranen van POH’s en huisartsen lijken we er met elkaar niet in te slagen om meer dan de helft van de hypertensie patiënten te controleren. In deze workshop willen we laten zien hoe een nieuwe dienst wordt ontwikkeld om een digitale en interactieve manier van CVRM zorg te bieden op basis van de meest recente NHG standaard. Het programma ondersteunt allereerst middels geprotocolleerde thuismetingen de diagnostiek van hoge bloeddruk. Vervolgens geeft het een behandeladvies via een gepersonifieerde beslissingsondersteuning op basis van werkzaamheid, kosten en bijwerkingen van beschikbare medicatie en begeleidt uiteindelijk patiënten online. We laten graag zien hoe dit er in de praktijk uit ziet en horen in de workshop graag jullie reacties en behoeften hoe we gezamenlijk de digitale CVRM zorg verder kunnen verbeteren.

Leerdoelen
Inzicht in inzet van beslissingsondersteuning van de CVRM ketenzorg in de huisartspraktijk.
Het belang van zelfmanagement in de CVRM Ketenzorg.
Kennis van de ontwikkeling van digitalisering van richtlijnen in de regio Amsterdam.

Doelgroep
Huisartsen, paktijkondersteuners

13 | SESSIE

Door: Thea Duijnhoven,
senior adviseur Pharos

Eenvoudige informatie in de praktijk voor iedereen
2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. En 36% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het begrijpen, vinden en gebruiken van informatie in de zorg is voor veel van deze mensen een grote opgave. In elke huisartsenpraktijk speelt dit wel. Of het nu gaat om de wachtkamerschermen of de website van de praktijk. Maar denk ook aan begrijpelijke P-regels met de aankomende mogelijkheden van online inzage.

Leerdoelen
In deze workshop leert u hoe u uw communicatie begrijpelijk kan maken voor iedereen, en daarmee ook voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten

14 | SESSIE

Door: Ebo Aling,
Adviseur veilige mail
ministerie VWS

Veilig mailen in de zorg volgens NTA 7516
Voor de medewerkers is het begin 2020 nog lastig om in alle situaties vanuit de huisartsenpraktijk op een veilige manier digitaal zorginhoudelijke informatie uit te wisselen met andere zorgverleners. ‘Veilig mailen, hoe regelen we dat?’… Is de naam van drie brochures van ‘het Informatieberaad Zorg’. In een ‘stappenplan’, een ‘toolkit’ en een deel ‘praktijkscenario’s’ wordt beschreven waaraan het digitale bericht en de digitale uitwisseling tussen zorgverleners en patiënt en zorgverlener (en vice versa) moet voldoen en hoe dit te organiseren. NTA 7516 is een nieuwe norm. De implementatie van deze norm zal er mede voor gaan zorgen dat er interoperabiliteit gaat komen tussen de diverse zorg-veilige email systemen van de verschillende leveranciers. Staat het ‘OPEN initiatief’ voor het ontsluiten van de vastgelegde huisartsendossiers in het HIS voor de patiënt zelf, NTA 7516 moet gaan zorgen voor het veilig uitwisselen van ad-hoc berichtenverkeer met persoonlijke gezondheidsgegevens.

Leerdoelen
Veilig digitaal communiceren tussen zorgverleners, kennisoverdracht.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten en overige belangstellenden.

15 | SESSIE

Door: Wendy Breuker, assistente (links)
en Heidi Broeksteeg, praktijkmanager 

Work Flow Assistente – WFA: een dynamische uitdaging
NB: voor deze sessie worden niet-huisartsen standaard ingedeeld. Tegelijkertijd zijn namelijk de ledenvergaderingen voor de huisartsen.

WFA, Work Flow Assistente in de dagelijkse huisartsenpraktijk. Een praktijk soepel en up-to-date houden terwijl je daarnaast ook nog laagdrempelig en vriendelijk moet zijn. Een hele uitdaging! Dit dynamische proces wat elke dag vraagt om inzicht, deskundigheid en creativiteit moet op rolletjes lopen. Leer van elkaars ervaringen en vindingrijkheid.
Wij dagen je uit om in deze wervelende workshop de dagelijkse praktijk voor jezelf te ordenen en te structureren met handige tips vanuit de werkvloer.

Leerdoelen
Structureren, prioriteiten stellen en je kennis over de gehele breedte van de dagelijkse huisartsenpraktijk vergroten.

Doelgroep
Assistentes, praktijkondersteuners, praktijkmanagers, overige belangstellenden.

16 | SESSIE

Verzorgd door DXC – MicroHIS X

MicroHIS X – Tips en trucs
Tot nu toe is de workshop Tips en trucs elk jaar de meest populaire MicroHIS-workshop . MicroHIS X kent vele niet in het oog springende handige functies. In deze workshop laten we zien welke extra menu’s er zijn en hoe u optimaal MicroHIS X kan gebruiken. Laat u verrassen door de vele wellicht onbekende mogelijkheden die MicroHIS X biedt.

Leerdoelen
Efficient werken met MicroHIS X.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

17 | SESSIE

Verzorgd door DXC – MicroHIS X

MicroHIS X – Onderhouden episodelijst
Het netjes bijhouden van de episodelijst is goed te doen. Op eenvoudige wijze kunt u binnenkomende post koppelen aan een nieuwe dan wel een bestaande episode. Middels de episode lijst kunt u eenvoudig episodes wijzigen, samenvoegen of laten vervallen. Tijdens deze workshop leert u alle ins- en out met betrekking tot episodes in MicroHIS.

Leerdoelen
Efficient episodebeheer.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

18 | SESSIE

Verzorgd door DXC – MicroHIS X

MicroHIS X – Nieuwe ontwikkelingen
Wijzigingen in MicroHIS volgen elkaar in hoog tempo op. Dit om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van de LHV, het NHG, de overheid en natuurlijk de huisarts. Tijdens deze workshop praten we u bij over de pneumokokken vaccinatie, profylaxe, ingrepen en minder in het oog springende zaken als medisch farmaceutische beslisregels en dossierontsluiting middels PGO’s.

Leerdoelen
Inzicht in ontwikkelingen in het HIS.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

19 | SESSIE

Verzorgd door Promedico ASP

 

 

 

PROMEDICO ASP – Tips en trucs
Promedico-ASP is een HIS dat zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van de dagelijkse werkzaamheden binnen een praktijk. Het is volledig afgestemd op de verdeling van de taken tussen de diverse praktijkmedewerkers en ondersteunt hun werkprocessen optimaal. Gedurende de workshop leert u alles over de functionaliteiten van Promedico-ASP en de manier waarop het systeem is ingericht op samenwerking en communicatie. Kortom: een workshop vol tips en trics waarmee u een ASP-expert wordt.

Leerdoelen
Efficiënter werken met het huisartsinformatiesysteem
Effectieve samenwerking tussen verschillende disciplines (in de huisartspraktijk).
Ontlasten van uw dagelijkse werkzaamheden door optimaal gebruik te maken van Promedico-ASP.

Doelgroep
Gebruikers Promedico ASP.

20 | SESSIE

Verzorgd door Promedico ASP

PROMEDICO ASP – Onderhouden episodelijst
Lange episodenlijsten: bij sommige patiënten zie je door de bomen het bos niet meer. In deze workshop laten wij je zien hoe Promedico-ASP ondersteunt in het scheppen van orde in chaotische dossiers. Vanuit ‘Medisch Dossier | Episoden’ tonen wij alle mogelijkheden die Promedico-ASP biedt. We laten zien hoe episodes vastgelegd zijn en welke sorteer- en filtermogelijkheden beschikbaar zijn. Ook tonen we handige tips, zoals hoe je eigen episodenbundels kan inzetten om dossiers overzichtelijker te krijgen. Zie je dubbele episodes staan? Met het nieuwe ‘Episoden Samenvoegen’ is het een fluitje van een cent om dit te verhelpen!

Leerdoelen
Inzicht geven hoe Promedico-ASP helpt bij het overzichtelijker maken van uw dossiers.
Effectief aan de slag met de functionaliteiten van Promedico-ASP voor episodenlijsten en -bundels.
Inzage in de nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten van Promedico-ASP t.a.v. episodenlijsten en -bundels. 

Doelgroep
Gebruikers Promedico ASP.

21 | SESSIE

Verzorgd door Promedico ASP

 

 

 

PROMEDICO ASP – OPEN en patiëntportaal
2020 is het jaar van OPEN en het patiëntportaal: de patiënt krijgt meer mogelijkheden en meer regie over het eigen dossier. De invloed van OPEN zal in iedere huisartsenpraktijk merkbaar worden en ook patiëntportalen krijgen een prominentere rol.
Om daarop aan te sluiten, breidt Promedico-ASP de mogelijkheden voor het portaal en het PGO uit.
U kunt hierbij denken aan de optie om vanuit uw HIS een portaalaanmelding op te starten, maar er staan meer verbeteringen ongelijnd. In deze workshop laten wij u zien wat er nieuw is en hoe u dit handig kan inzetten. Daarnaast vertellen we u wat er nog aan gaat komen.

Leerdoelen
Update over de invloeden van OPEN en patiëntportalen.
Inzage in de nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten van Promedico-ASP t.a.v. OPEN en patiëntportalen
Effectief aan de slag met de functionaliteiten van Promedico-ASP voor portaal en PGO.

Doelgroep
Gebruikers Promedico ASP.

22 | SESSIE

Verzorgd door PharmaPartners

MEDICOM – Tips en trucs
In deze workshop T passeren allerlei handigheden en weetjes waarmee u uw dagelijkse werkprocessen kunt optimaliseren. Tijdens de sessie worden onderwerpen behandeld die door de docent zijn voorbereid maar de “wist u datjes” vanuit de deelnemers vullen het programma ook interactief in.

Leerdoelen
Optimaal gebruik maken van het systeem.

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

23 | SESSIE

Verzorgd door PharmaPartners

MEDICOM – Onderhouden episodelijst
Binnen Medicom wordt dieper ingegaan op de (ver)werking van de Episodes. Hierbij wordt ingegaan op het koppelen van episodes binnen de postverwerking. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het episodebeheer binnen het patiëntendossier.

Leerdoelen
Betere kennis van episodebeheer.

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

24 | SESSIE

Verzorgd door PharmaPartners

MEDICOM – Nieuwe ontwikkelingen
De werkdruk in de huisartsenpraktijk neemt steeds meer toe. U als zorgverlener krijgt steeds meer taken en daarbij neemt tevens de complexiteit van de patiënten die u behandelt toe. PharmaPartners Huisartsenzorg is zich hier bewust van en neemt u graag mee in de laatste en komende ontwikkelingen, om u als zorgverlener hier zo goed mogelijk in te ondersteunen.

Leerdoel
Informeren en demonstreren.

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

25 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS – Tips en trucs
Tijdens deze workshop leert u meer over de meetwaardenmodule van CGM. U leert hoe u onderzoeken en protocollen kunt samenstellen en hoe u deze later eenvoudig kunt wijzigen. Het is bijvoorbeeld erg handig om een praktijkprotocol te maken met de meest voorkomende metingen uit de eigen praktijk. U leert ook hoe op basis van een geregistreerde ICPC automatisch het bijbehorende protocol getoond wordt en hoe u kunt zorgen dat bepaalde metingen in een protocol verplicht gevuld dienen te worden. Tevens komt tijdens deze workshop het werken met follow-up van geregistreerde meetwaarden aan de orde. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het importeren en exporteren van protocollen zodat u ze op eenvoudige wijze kunt uitwisselen met collega’s.

Leerdoelen
Nieuwe metingen, onderzoeken en protocollen kunnen toevoegen.
Kunnen wijzigen van bestaande metingen, onderzoeken en protocollen.
In staat zijn om een ICPC code aan een onderzoek te koppelen.
Kunnen werken met follow up.
In staat zijn om protocollen te kunnen importeren en exporteren.

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

26 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Onderhouden episodelijst
Tijdens deze workshop krijgt u inzicht wanneer een episode getoond wordt en wanneer deze naar de achtergrond verdwijnt. U leert hoe u zelf het tonen van episodes kunt beïnvloeden en hoe u een probleemstatus kunt toekennen. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe u orde kunt scheppen in uw episodelijsten d.m.v. het samenvoegen van episodes.
Tevens wordt er uitleg gegeven over het werken met episodegroepen en welk voordeel dit voor u kan opleveren. Ook leert u hoe u episodegroepen op eenvoudige wijze kunt uitwisselen met uw collega’s.

Leerdoelen
In staat zijn om het tonen van episodes te beïnvloeden door de standaard periode voor het tonen aan te passen.
Episodes kunnen wijzigen.
Episodes kunnen samenvoegen.
Episodes kunnen sluiten of kenmerken als niet tonen.
Episodes een probleemstatus kunnen toekennen en weten hoe je kunt instellen dat dit standaard gebeurt.
Kunnen werken met generieke episodegroepen.
Kunnen werken met patiëntgebonden episodegroepen.
In staat zijn om Episodegroepen te kunnen importeren en exporteren.

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS.

27 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Nieuwe ontwikkelingen

<volgt>

Leerdoelen

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

28 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHisScipio – Tips en trucs
OmniHisScipio is van, voor en door huisartsen gemaakt. Waarmee OmniHisScipio het meest gebruiksvriendelijke HIS van Nederland is geworden. Werkt u hier dagelijks mee en wilt u zien hoe u nog efficiënter en veiliger met het systeem kunt werken? Schrijf u zich dan in voor deze sessie. Een sessie waarin de we uw vooraf gestelde vraag zullen beantwoorden. Gedurende dit populaire tips en trucs-uurtje kunt u uiteraard ook vragen stellen. Stuur uw vraag voor woensdag 18 maart naar opleidingen@omnihis.nl en we nemen dit mee in de voorbereiding van de tips en trucs sessie. Op deze manier maken wij optimaal gebruik van de beperkte tijd die wij hebben.

Leerdoelen
Efficiënter met het huisartsinformatiesysteem werken.
Een optimale workflow binnen uw praktijk.
Informeren
Demonstreren

Doelgroep
Gebruikers OmniHisScipio.

29 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis Scipio – Onderhouden episodelijst
Het actueel houden van de episodelijst wordt met de invoering van het OPEN-programma en de inzage door de patiënt nog belangrijker. Tijdens deze workshop zal getoond worden hoe u efficiënt nieuwe episodes met kenmerken aanmaakt, maar ook hoe u bestaande episode kunt actualiseren. De nadruk van deze workshop ligt op het juist houden van de episodelijst en het verbeteren van de attentiewaarden met de omschrijving van het gezondheidsprobleem. Bezoek deze sessie om nog transparanter en OPEN met OmniHisScipio te kunnen werken.

Leerdoelen
Informeren hoe u de episodelijst actueel kunt houden
Bewustwording
Demonstreren

Doelgroep
Gebruikers OmniHisScipio.

30 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis Scipio – Nieuwe ontwikkelingen
Met de invoering van de wet die voor patiënten vanaf 1 juli 2020 digitaal inzage van het medisch dossier mogelijk maakt vraagt steeds meer om een OPEN en transparanter HIS. LSP-ketenzorg hoort ook tot een van deze ontwikkelingen. Zoals u wellicht weet is OmniHis koploper op het gebied van LSP. Dit werd ook nog eens duidelijk tijdens het NedHIS congres van vorig jaar en de demomiddag. Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van de ontwikkelroadmap en welke functionaliteiten er in de aankomende release zitten. Bezoek deze sessie om een beeld te krijgen welke ontwikkelingen voor de praktijk en uw werkwijze positief zullen beïnvloeden.

Leerdoelen
Kennis van het laatste nieuws omtrent OPEN/medmij.
Inzicht in de ontwikkelroadmap.
Demonstreren nieuwe functionaliteiten van OmniHisScipio.

Doelgroep
Gebruikers OmniHisScipio.

31 | SESSIE

Verzorgd door Promedico VDF

Promedico VDF – Tips en trucs
Altijd al eens vrij vragen willen stellen over het gebruik van VDF, eens willen weten hoe iets makkelijker kan. Of is er iets niet duidelijk over het gebruik van VDF. Dan is hier de kans. Ook zullen er tips & trucs gedeeld worden waarvan we weten dat veel mensen ze niet weten. Een soort van mini-masterclas door een actieve gebruiker en lid van de softwarecommissie

Leerdoelen
De aanwezigen:
Kennen de laatste tips & trucs.
Hebben gebruikersvragen kunnen stellen.
Kunnen die gelijk toepassen in de praktijk.
Weten de achtergrond van gebouwde onderdelen van VDF.

Doelgroep
Huisartsen en praktijkmedewerkers werkzaam in apotheekhoudende huisartsenpraktijk Promedico VDF.

32 | SESSIE

Verzorgd door Promedico VDF

PROMEDICO VDF – Onderhouden episodelijst
Episode gericht registreren geeft overzicht voor huisarts, praktijkmedewerkers en patient zelf. Maar hoe houd je zo’n lijst actueel en up to date. In deze workshop wordt gekeken hoe een episode kan worden aangemaakt, hoe deze onderhouden kan worden, vanuit welke delen van het dossier deze benaderd kan worden. Daarnaast wordt er uitgelegd, hoe kenmerken kunnen worden toegevoegd en weggehaald, en hoe er samengevoegd kan worden, of sub-episodes worden gemaakt.

Leerdoelen
De aanwezigen weten:
Hoe episodes met evt. kenmerken worden aangemaakt.
Hoe episodes kunnen worden aangepast.
Hoe episodes samengevoegd kunnen worden.
Hoe er subepisodes kunnen worden aangemaakt.

Doelgroep
Huisartsen en praktijkmedewerkers van apotheekhoudende huisartsenpraktijken Promedico VDF.

33 | SESSIE

Verzorgd door Promedico VDF

 

 

 

PROMEDICO VDF – Nieuwe ontwikkelingen
Promedico VDF als meest geïntegreerde HIS/AIS in Nederland ziet uitdagingen in de vereiste ontwikkelingen in de toekomst. Vanuit het veld, wet- en regelgeving komen er veel vragen, waar gaat VDF naar toe, wat gaat er gebouwd worden en hoe gaat VDF voldoen aan de vereisten die er aan komen.

Leerdoelen:
De deelnemers weten na de workshop:
Welke wet- en regelgeving zichtbaar worden in VDF.
Welke oplossing Promedico biedt aan VDF gebruikers.
Wat de planning wordt van nieuwe ontwikkelingen.

Doelgroep
Promedico VDF gebruikers.

In de lunchpauze zal een aantal standhouders een sessie van 20 minuten verzorgen. Inschrijven is niet nodig, kom gewoon langs. 

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Nader in te vullen

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Werkdruk verlagen met online triage en anamnese
Online consultvoering via Spreekuur.nl kan de werkdruk verlagen van huisartsenposten én -praktijken. Omdat patiënten zelf online de triage en anamnese doorlopen. Zorgverleners krijgen het resultaat overzichtelijke in VIPLive aangeboden met aandachtspunten en foto’s. Vervolgens geven ze gemakkelijk advies via chat of, desgewenst, via beeldbellen.
Ervaringsdeskundige Dianne Jaspers, tevens chief medical officer van zorginnovator DigiDok, praat u graag bij over de laatste inzichten!

 

 

Deze sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Tekst volgt.

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Efficiënt digitaal communiceren met collega’s en patiënten: het kan!
Veel van uw dagelijkse handelingen spelen zich af in en rondom het HIS. Voor het Edifact-berichtenverkeer bent u al vertrouwd met ZorgMail.
Enovation biedt u meer:
– Vanuit uw All-in abonnement “veilige mail & chat” gebruiken;
– Aansluiten met uw eigen maildomein biedt nog meer gemak;
– Zorg op afstand leveren met Zaurus via digitale spreekkamers.

Smaakt dit naar meer? Tot in de lunchpauze!