SESSIES 

 

1 | SESSIE

Door: Franke Beijer,
Adviseur continu verbeteren bij LCG Consulting

Betere zorg én meer werkplezier: het kan!
Toename van patiëntvragen, telefoontjes, administratie, een gehaast gevoel en werk dat opstapelt… Herkenbaar? Wil jij meer balans in je werkdag, betere service verlenen of meer werkplezier voor het hele team? Kom dan naar deze workshop! Franke Beijer neemt je mee met een aanpak om te verbeteren met concrete voorbeelden uit de huisartsenpraktijk.
Door met een andere bril naar een situatie in de huisartsenpraktijk te kijken en met het hele team focus aan te brengen is mijn ervaring dat het áltijd lukt om succesvoller richting doelen te bewegen. Of het over werkdruk, dienstverlening, plezier of samenwerking gaat, met een aantal simpele ingrediënten worden doelen gehaald en problemen in kleine stapjes opgelost! Ik laat je dit tijdens de workshop graag ervaren.

Leerdoelen
Je leert enkele praktische handvatten om een verbeteraanpak in jouw praktijk toe te passen. Zodat je geloof krijgt dat het mogelijk is om in kleine stappen toe te werken naar een succesvollere huisartsenpraktijk.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten

2 | SESSIE

Door: Wendy Breuker, doktersassistente en Jesper van Deelen, huisarts bij huisartsenpraktijk Nieuwenhoorn

Fiattering in de praktijk | interactie dokter-assistente
Wanneer is het goed om patiënt contacten die medewerkers hebben te autoriseren? In grote praktijken werken meer wisselende medewerkers, artsen, assistenten en praktijkondersteuners naast elkaar. Hier is een andere aanpak nodig dan solo praktijken, waar het team al jarenlang samenwerkt. Of horen patiënt contacten altijd geautoriseerd te worden? Naast de (on)mogelijkheden van jouw HIS kan het uitdagend zijn om dit proces te borgen in de dagelijkse routine. We nemen jullie graag mee in de juridische achtergronden met voorbeelden vanuit de praktijk.

Leerdoelen
Autoriseren juist inzetten in de praktijk en hoe je dat praktisch kan organiseren.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten

3 | SESSIE

Door: Vok Buur, n.p. huisarts in samenwerking met de huisartsen Casper Tombrock, Jeroen van der Lugt en Caroline Norg

Episodegericht registreren zinvol? De dynamiek van de episode en de episodelijst
De dynamiek van de de geregistreerde episodes in het HIS is het onderwerp van deze workshop. Weet u de veranderingen in de gezondheid van de patiënt goed weer te geven in de episodes? Wat zijn de prestaties van de HIS’en in het ondersteunen van de gebruiker? Welke functionele verbeteringen kunnen het de gebruiker makkelijker gaan maken?

Leerdoelen:
De deelnemer weet na deelname aan de workshop om te gaan met de kenmerken van de episode en de episodelijst. Omdat in de loop van de tijd de gezondheidstoestand van de patiënt wijzigt, zijn de beschrijvingen van de episodes in het HIS tijdgevoelig.
Met de opgedane kennis is de deelnemer zich hiervan bewust en in staat met de gereedschappen die het HIS biedt, de kwaliteit van de registraties op orde te houden.

Doelgroep:
Huisartsen, praktijkmedewerkers

4 | SESSIE

Door: Hannelore Albrecht, Adviseur Zorg en Cees Goossens, Productmanager Huisartsendomein bij Met Spoed Beschikbaar

Beter geïnformeerd in de spoedzorgketen, zonder dat het u méér werk oplevert
Hoe kan digitale informatieoverdracht uw werk rondom acute zorg ondersteunen? In de zorg voor uw patiënten met een acute zorgvraag is het voor ambulanceverpleegkundigen en SEH-artsen belangrijk om een samenvatting van de voorgeschiedenis te krijgen. Tegelijkertijd wilt u ook zelf goed op de hoogte zijn van wat er met uw patiënt is gebeurd in de spoedzorgverlening. Hiervoor is onder meer een snelle rapportage van de Spoedeisende hulp naar de huisarts belangrijk. Met spoed beschikbaar is het landelijke programma dat versnelling aanbrengt in dit soort digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen. We nemen u tijdens deze presentatie graag mee in de activiteiten die er rond de huisartsenpraktijk in relatie tot de acute zorgketen plaatsvinden. We laten zien dat dit uw werk ondersteunt in plaats van dat het u méér werk oplevert. En dat dit ten goede komt aan uw samenwerking met ketenpartners en de behoeftes van uw patiënt. We ontmoeten u graag!

Leerdoelen
Weten wat er mogelijk is voor huisartsenpraktijken rondom digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners

5 | SESSIE

Door: Anneke Vass en Martijn Schoormans,
beide coördinator regionale coalities en
Geert Helder, projectleider Friese coalitie OPEN

Hoe het werkproces in de praktijk en OPEN het beste in elkaar naar boven halen
Benieuwd naar wat OPEN en het werkproces in de praktijk met elkaar te maken hebben? En wil je weten wat de stand van zaken is rondom het VIPP-programma? Twee programmamedewerkers van OPEN Anneke Vass en Martijn Schoormans geven een update over OPEN. Hierna neemt OPEN-projectleider Geert Helder de deelnemers mee in een interactieve sessie. Hoe kan online inzage ook van meerwaarde zijn voor de praktijk? Hoe zorg je dat de handrem er niet op gaat, omdat het in eerste instantie tot meer werkdruk kan leiden? Met de juiste aanpak en focus, die idealiter de werkdruk verlaagt, wordt stimuleren van online inzage een logisch gevolg in plaats van een doel op zichzelf. Samen met de workshopdeelnemers bespreekt Geert praktijksituaties, om te laten zien wat erbij komt kijken als je online inzage onderdeel wil maken van de dagelijkse gang van zaken in de praktijk.

Leerdoelen
Inzicht in de mogelijkheden van de inzet van online inzage in de praktijk.

Doelgroep
Huisartsen

6 | SESSIE

Door: Waldemar Hogerwaard,
directeur Bureau Zorginnovatie

 

Help, mijn patiënt meet alles zelf – omgaan met digitale zelfmetingen
e-Health ligt tegenwoordig overal in de winkel. Patiënten die zelf hun bloeddruk meten, hun glucosewaardes meten en zelfs thuis een ECG maken. Wat kan er nu al, wat komt eraan en hoe ga je er mee om in jouw praktijk? Kun je deze digitale informatie in je HIS krijgen en welke voordelen en risico’s kleven daaraan? Met wie moet je samenwerken om e-health nuttig in te zetten? Tijdens deze workshop gaan op zoek naar de antwoorden.

Leerdoelen
Kennis verkrijgen over digitale zelfmetingen.
Inzicht krijgen in de trends van digitale metingen in de thuissituatie.
Strategieën voor zinnig gebruik van zelfmetingen.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten en andere belangstellenden.

7 | SESSIE

Door: Eric Grosfeld,
Directeur ExpertDoc BV

Beslisondersteuning voor de huisarts
Medische beslisondersteuning in het HIS wordt nog vaak ervaren als “extra werk” en niet altijd relevant. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de integratie van kennistechnologie, zoals NHGDoc, huisartsen in de toekomst echt gaan ondersteunen? Niet alleen op de medische inhoud, maar ook met logistiek en administratieve handelingen die volgen uit een advies? De “diepe integratie” visie van NHGDoc is hierop het antwoord. Beslisondersteunende tools zullen in de toekomst niet alleen maar informatie geven, maar er ook voor aan zorgen dat adviezen en signalen als het ware met 1 klik kunnen worden opgevolgd met als belangrijk uitgangspunt dat het gebruik hiervan ten alle tijden facultatief moet zijn en de arts in control blijft over het dossier. Samen met CGM Huisarts is een 1e usecase uitgewerkt en ingebouwd in een betaversie welke gedemonstreerd wordt.

Leerdoelen
Informatie over beslisondersteuning tijdens het consult en verkenning van de markt.

Doelgroep
Huisartsen en overige geïnteresseerden.

8 | SESSIE

Door: Mariëtte Willems, huisarts en voorzitter CMIO netwerk Eerste Lijn
en Maarten Timmers, huisarts en vice-voorzitter CMIO netwerk Eerste Lijn


Hoe sluiten we landelijke en regionale ICT-projecten aan op de praktijk?
Heeft uw organisatie al een CMIO?
ICT in de huisartspraktijk omvat meer dan alleen het HIS. Er zijn steeds meer regionale ICT-projecten, zoals rondom beeldbellen, digitale triage, regionaal populatiemanagement en regionale platforms voor gegevensuitwisseling. Hoe zorgen we dat die ICT aansluit bij onze werkprocessen en dat huisartsen, praktijkmedewerkers en patiënten er echt baat bij hebben? De Chief Medical Information Officer (CMIO) is een huisarts die zowel de taal van zorg als van de ICT spreekt en speelt hierbij een belangrijke rol. De CMIO vormt een brug tussen ICT en zorgen is een gesprekspartner voor de ICT-leverancier, bestuurders, huisartsen en CMIO’s van ziekenhuizen en VVT. In deze workshop zullen wij de positionering van de CMIO binnen het regionale zorgnetwerk nader belichten.

Leerdoelen
Wat is de rol van de CMIO?
Wat heb je als huisarts in de regio aan een CMIO?
Hoe word je CMIO?
Kennis hebben van het CMIO Netwerk Eerste Lijn en haar doelstellingen

Doelgroep
Huisartsen

9 | SESSIE

Door: Anneke Vass en Martijn Schoormans,
beide coördinator regionale coalities en
Geert Helder, projectleider Friese coalitie OPEN

Hoe het werkproces in de praktijk en OPEN het beste in elkaar naar boven halen (voor assistenten)
Benieuwd naar wat OPEN en het werkproces in de praktijk met elkaar te maken hebben? En wil je weten wat de stand van zaken is rondom het VIPP-programma? Twee programmamedewerkers van OPEN Anneke Vass en Martijn Schoormans geven een update over OPEN. Hierna neemt OPEN-projectleider Geert Helder de deelnemers mee in een interactieve sessie. Hoe kan online inzage ook van meerwaarde zijn voor de praktijk? Hoe zorg je dat de handrem er niet op gaat, omdat het in eerste instantie tot meer werkdruk kan leiden? Met de juiste aanpak en focus, die idealiter de werkdruk verlaagt, wordt stimuleren van online inzage een logisch gevolg in plaats van een doel op zichzelf. Samen met de workshopdeelnemers bespreekt Geert praktijksituaties, om te laten zien wat erbij komt kijken als je online inzage onderdeel wil maken van de dagelijkse gang van zaken in de praktijk.

Leerdoelen
Inzicht in de mogelijkheden van de inzet van online inzage in de praktijk.

Doelgroep
Assistenten.

10 | SESSIE

Door: Bart Timmers,
Huisarts bij huisartsenpraktijk Timmers & de Roo

10 apps en andere digitale tools die de huisarts niet mag missen
Ineens waren ze er: Apps. Inmiddels zijn er vele honderdduizenden. Patiënten gebruiken ze, en dokters hebben er ook een aantal handige ontdekt. Maar hoe maak je nou een keuze? Welke zijn betrouwbaar? Of echt handig? In deze workshop probeert een huisarts met een bovengemiddelde interesse in eHealth een tipje van de sluier op te lichten. Welke van de meer dan 700 apps op zijn telefoon zijn nou echt de moeite waard? Welke moet je écht niet missen? Zal hij zich aan die 10 kunnen houden? En zijn ’t eigenlijk wel allemaal gezondheidsapps? Zijn ’t eigenlijk wel allemaal apps, want er zijn nog zó veel andere handige trucs!

Leerdoelen
Tips en trucs over het gebruik van handige apps en andere digitale tools voor de huisarts

Doelgroep
Huisartsen

11 | SESSIE

Door: Leonora Grandia,
productmanager farmacotherapie Z-index

Vernieuwde medicatiebewaking: medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s)
De huidige medicatiebewaking geeft vaak onnodige signalen. Dat moet beter kunnen! Daarom wordt de medicatiebewaking in de G-Standaard vernieuwd. Met als doel het aantal onnodige signalen te verminderen, en nieuwe risico’s te kunnen signaleren die nu buiten beeld blijven. Deze vernieuwde medicatiebewaking is gebaseerd op medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s). Hoe maakt de G-Standaard de medicatiebewaking specifieker? Door meer patiëntgegevens bij de medicatiebewaking te betrekken. Zoals leeftijd, labwaarden, indicaties, etc. In deze workshop worden de achtergronden van de MFB’s toegelicht. Aan de hand van voorbeelden wordt in samenwerking met een huisarts inzicht gegeven in de verschillen tussen de klassieke en de nieuwe situatie. Deze voorbeelden zijn toegespitst op labwaarden.

Leerdoelen
Inzicht in hoe MFB’s werken.
Inzicht in wat dit voor de eigen praktijk betekent.
Kennis van de huidige stand van zaken.

Doelgroep
Huisartsen.

12 | SESSIE

Door: Sebastiaan Blok,
Directeur eHealth, PhD Amsterdam UMC
en Joost Zwart, Huisarts bij HAP De Plantage

Telemonitoring
Telemonitoring? Makkelijker gezegd dan gedaan?! Uiteindelijk gaat het om digitaal werken, met je patiënten op afstand: zorg onafhankelijk van tijd en plaats. Hoe gaat dat nu eigenlijk in de praktijk? En wat zijn de resultaten? En wellicht nog belangrijker als zorgverlener: Wat heb ik er eigenlijk aan? Hoe verleen ik nu de beste zorg? En we noemden al even digitaal werken. Wordt mijn workflow dan anders? Hoe werkt dat dan? Welke “ontberingen” zijn er? Hoe werkt het dan met mijn HIS? Heeft u ook meerdere van die vragen, kom dan naar deze interactieve workshop. Vanuit de praktijk geven we antwoorden en delen we met u onze ervaringen en het wetenschappelijk onderzoek als het gaat om op afstand zorg te verlenen door bijvoorbeeld het monitoren van gewicht, bloeddruk, ECG, etc.

Leerdoelen
Praktische handvatten voor implementatie en uitvoeren van zorg op afstand. Dit op basis van wetenschappelijk onderzoek en lessons learned vanuit de praktijk.

Doelgroep
Huisartsen, paktijkondersteuners, praktijkmanagers

13 | SESSIE

Door: Eline Heemskerk,
projectleider eHealth4All bij Pharos

Eenvoudige informatie in de praktijk voor iedereen
2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. En 25% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het begrijpen, vinden en gebruiken van informatie in de zorg is voor veel van deze mensen een grote opgave. In elke huisartsenpraktijk speelt dit wel. Of het nu gaat om de wachtkamerschermen of de website van de praktijk. Maar denk ook aan begrijpelijke P-regels met de aankomende mogelijkheden van online inzage.

Leerdoelen
In deze workshop leert u hoe u uw communicatie begrijpelijk kan maken voor iedereen, en daarmee ook voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten

14 | SESSIE

Door: Jonathan Bouman,
Huisarts en ethisch hacker

Leren denken als hacker – digitale veiligheid voor zorgverleners
Hoe zorg je dat je als zorgverlener echt kan vertrouwen op de digitale technologie die je gebruikt en daarmee het vertrouwen blijft houden van de patiënt? Leer de juiste kritische vragen te stellen, krijg zicht op de huidige dreigingen in de zorg en leer hoe daar mee om te gaan. Voorts gaan we in deze sessie naar je persoonlijke digitale veiligheid kijken, waar liggen jouw zwaktes en hoe verbeteren we die? Onderwerpen als de medisch specialist als CMIO, threat modeling, data lekken, responsible disclosure & social-engineering zullen aan de orde komen. Voorts is er volop ruimte voor vragen en discussie.

Leerdoelen
Awareness m.b.t. cybersecurity.

Doelgroep
Praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten en overige belangstellenden.

15 | SESSIE

Verzorgd door MicroHIS

MicroHIS – Interne communicatie
Nieuw in het HIS referentiemodel, maar al jaren aanwezig in MicroHIS: medische informatiekenmerken als lezenswaardig voor uw collega’s. In MicroHIS hebben we het niet over lezenswaardige informatie maar gebruiken we de term leestaak. In deze workshop vertellen we u alle ins en outs over leestaken en nemen we en passant de gehele takenmodule, de agenda en een deel van de communicatiemodule door. In deze drukke tijden wil eenieder optimaal samenwerken. Wij hebben daar de tools voor en leren u in deze workshop hoe u daar optimaal gebruik van maakt.

Leerdoelen
Efficient werken met MicroHIS.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

16 | SESSIE

Verzorgd door MicroHIS

MicroHIS – Onderhouden episodelijst
Voor een goed overzicht van de gezondheidsstatus van de patiënt is het belangrijk dat de episodelijst goed ingevuld én onderhouden wordt. Iedereen (huisarts, waarnemer, praktijkondersteuner, assistente) kan episodes een probleemstatus (of attentiewaarde) geven en episodes afsluiten, wijzigen of hernoemen. Dit vraagt van alle praktijkmedewerkers consequent handelen en dat is moeilijker naarmate er steeds meer mensen in één dossier werken en de werkdruk hoog is. Bovendien doet zich ‘vervuiling van buitenaf’ voor, vanuit de HAP of door binnenkomende dossiers van nieuwe patiënten.
Hoe helpt uw MicroHIS hierbij ? We laten de mogelijkheden zien van; het werken met dynamische episodetitels (van klacht naar werkhypothese naar diagnose; bv pijn pols-> verdenking fractuur pols-> contusie pols of hoesten-> recidiverende LWI-> astma) | het samenvoegen van episodes (bv een oudere episode hoesten onderbrengen onder de nieuwe episode astma) | het bundelen van episodesHet signaleren van dubbele episodes of het reeds bestaan van een episode met dezelfde (of nabijgelegen) ICPC-code | het automatisch afsluiten van episodes en de instellingen hiervoor | het  handmatig afsluiten van episodes.

Leerdoelen
Een overzichtelijke episode lijst helpt u bij het snel een beeld krijgen van de voorgeschiedenis van de patiënt en maakt het eenvoudig om gericht informatie in het dossier te zoeken.
Deze workshop onderhouden epsiodelijst kunt u zien als een navigatiesysteem dat u, ondanks het feit dat u de weg op kracht kan vinden, wijst op mogelijke alternatieve routes om uw doel te bereiken.
Volg deze workshop om een completer beeld te krijgen van de mogelijke wegen in MicroHIS om de episodelijst optimaal te beheren.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

17 | SESSIE

Verzorgd door  MicroHIS

MicroHIS – Nieuwe ontwikkelingen
De afgelopen twee jaar zijn bewogen jaren geweest waarin er veel is gebeurd. Wij hebben in die tijd ook niet stil gezeten en naast de Covid-19 module is veel andere functionaliteit opgeleverd. In deze workshop laten we u snel zien wat er de afgelopen twee jaar is veranderd in MicroHIS. We willen u vooral wijzen op nieuwe functionaliteit die u niet elke dag tegenkomt. We laten u kort zien hoe u ingrepen en behandeling kunt vastleggen, hoe u gebruik kunt maken van acute dagwaarneming, behandelgrenzen en wilsverklaringen kunt vastleggen en nog veel meer moois.
Haal alles uit MicroHIS met de workshop nieuwe ontwikkelingen. We vertellen u niet wat komt, maar laten zien wat er al is!

Leerdoelen
Efficiënt werken in MicroHIS.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

18 | SESSIE

Verzorgd door Promedico ASP

 

 

 

PROMEDICO ASP – Interne communicatie
Binnen Promedico-ASP is het mogelijk om binnenkomende berichten in de postverwerking door te sturen naar collega’s. Hierbij is ook de mogelijkheid om een Taak aan te maken voor zichzelf of deze collega(‘s). De Taak kan wederkerend zijn en pas kort voor de uitvoer worden getoond, zodat lange lijsten worden vermeden. Ook wordt voorkomen dat de Kalender wordt ‘vervuild’ met contacten binnen de praktijk over de patiënt. Overigens worden de Taken – indien aangemaakt – ook in het besloten deel van het Medische Dossier van de patiënt geregistreerd. Naast Taken bestaat de mogelijkheid van Overleg, dat als routinematig of dringend kan worden ingesteld. Deze Overlegvragen komen vanuit de Assistentenmodule in de Werklijst van betrokkene(n) terecht, alsook in een totaaloverzicht. Het Bulletinboard kan worden gebruikt voor een intern bericht aan een geselecteerde groep medewerkers gedurende een bepaalde periode en is vooral bedoeld om ad hoc informatie snel met elkaar te kunnen delen.

Leerdoelen
Maximaal gebruik van de mogelijkheden tot interne communicatie.

Doelgroep
Gebruikers Promedico ASP.

19 | SESSIE

Verzorgd door Promedico ASP

PROMEDICO ASP – Onderhouden episodelijst
Het onderhoud op episodes is een klus die voortdurend aandacht vraagt van de huisarts, waarnemer, assistente en praktijkondersteuner om het Medische Dossier op orde te brengen en te houden. Alle voornoemde medewerkers kunnen episodes een probleemstatus (of attentiewaarde) geven, episodes wijzigen, hernoemen of afsluiten. In deze workshop laten we zien hoe episodes kunnen worden samengevoegd en gebundeld. Daarnaast worden in Promedico-ASP dubbele episodes gesignaleerd alsook episodes met dezelfde (of nabijgelegen) ICPC-code. Het afsluiten van episodes kan zowel handmatig als automatisch worden ingesteld. Tenslotte wordt in deze workshop ook getoond hoe journaalregels kunnen worden verplaatst. Na afloop bent u helemaal op de hoogte hoe u binnen Promedico-ASP om kunt gaan met episodes.

Leerdoelen
Episodekennis in Promedico-ASP

Doelgroep
Gebruikers Promedico ASP.

20 | SESSIE

Verzorgd door Promedico ASP

 

 

 

PROMEDICO ASP – Nieuwe ontwikkelingen
De samenleving is aan het veranderen en Promedico verandert mee. Gezondheidszorg in de eerstelijn verschuift van uitsluitend behandelen naar preventie. Zorgverleners sturen meer en meer op leefstijl coaching en daar is de Promedico Healthsuite (werktitel) op geënt. Het is een intuïtief patiëntgerichte integrale software-oplossing voor samenwerkende (apotheekhoudende) huisartsen, apothekers en op termijn andere zorgverleners in de eerstelijn. Het platform waarop wordt gebouwd is toekomstbestendig, multidisciplinair en kan zorg op maat ondersteunen. Rekening houdend met de AVG en de toestemming van de patiënt kijken zorgverleners die dat o.b.v. hun professie mogen, naar dezelfde informatie. Wanneer men over de gezondheid van een patiënt spreekt, wordt naar één waarheid gekeken die is samengesteld uit professionele informatie van de zorgverleners en informatie (uit apps) van de patiënt zelf en dat allemaal mogelijk gemaakt door het integrale karakter van de Healthsuite. Promedico is met de eerstelijn op weg naar een gezondere toekomst voor iedereen!

Leerdoelen
Informatieverstrekking.

Doelgroep
Gebruikers Promedico ASP.

21 | SESSIE

Verzorgd door PharmaPartners

MEDICOM – Interne communicatie
In deze workshop nemen we u mee in de verschillende manieren waarop u binnen Medicom optimaal met alle zorgverleners binnen de huisartsenpraktijk én met de apotheek op uw cluster kunt communiceren. Hierbij focussen we ons allereerst op wat er nu al mogelijk is in het HIS. Wist u bijvoorbeeld dat het in de postverwerking zichtbaar is wie welke specialistenbrief heeft gelezen? Daarnaast kijken we graag met u vooruit naar de wensen en ontwikkelingen rondom interne communicatie binnen het HIS in de toekomst.

Leerdoelen
Optimaal gebruik maken van het systeem (actielijst, postbus, agenda).

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

22 | SESSIE

Verzorgd door PharmaPartners

MEDICOM – Onderhouden episodelijst
In deze workshop geven we een verdieping op de werkzaamheden rondom de episodes binnen het patiëntendossier, zodat u binnen het dossier een goed en onderhouden overzicht heeft met betrekking tot de episodes. Zo wordt er uitleg gegeven over het aanmaken van episodes, het samenvoegen van episodes, het laten vervallen van episodes, het koppelen van het journaal aan een episode en meer. Daarnaast wordt toegelicht welke overzichten u kunt maken met betrekking tot het patiëntendossier en welke inzichten u kunt krijgen m.b.v. de episodes, denk hierbij bijvoorbeeld aan een overzicht van de patiënten die een specifieke ICPC-code in het dossier hebben staan.

Leerdoelen
Betere kennis van episodebeheer (gebruik patiëntendossier, Q-module en MedicomSmart).

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

23 | SESSIE

Verzorgd door PharmaPartners

MEDICOM – Nieuwe ontwikkelingen
Sinds het laatste NedHIS-congres van twee jaar geleden zijn er veel nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan Medicom. In deze workshop nemen we u graag mee in de laatste veranderingen en ontwikkelingen binnen Medicom. Zo vertellen we u onder andere hoe u optimaal gebruik kunt maken van de postverwerking en hoe u op de meest efficiënte en effectieve manier kan samenwerken met de apotheek (ook buiten cluster). Ook kijken we samen met u naar de voordelen van consult voorbereidende vragenlijsten voor zowel u als zorgverlener als voor uw patiënt.

Leerdoelen
Tips en tricks, op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen.

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

24 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS – Interne communicatie
CompuGroup Medical laat u de mogelijkheden van Dossier Valideren zien, waarmee via de uitgebreide filter- en selectieopties dossiers kunnen worden gevalideerd, vervolgacties worden uitgezet, een (overleg) agenda worden gevuld en tal van andere mogelijkheden. Behalve dat Dossier Valideren een rol speelt in de communicatie tussen de medewerkers over uw patiënten, biedt het ook opties voor praktijkmanagement: voortgang van afgesproken beleid kan worden gemonitord door selecties te maken op episodes, episodegroepen, zorgverleners en medewerkers. En verder kijken we, in de context van interne communicatie, naar:
Overleg regelen bij het aanschrijven van medicatie: herhaalrecepten kunnen voor overleg worden gemarkeerd zodat de arts deze gericht kan behandelen alvorens te fiatteren | Accorderen van binnengekomen post door alle relevante zorgverleners. We laten u zien hoe u kunt borgen dat brieven door elke collega in de praktijk voor wie dat van belang is worden gezien | Memo als communicatiemiddel (u krijgt een preview van de nieuwe ontwikkeling) | Rol van de agenda voor de interne communicatie | Preview vernieuwing takenmodule.

Leerdoelen
Bekend worden met communicatie- mogelijkheden binnen de praktijk
Inzicht / meten van het effect van behandelbeleid
Beter werken met CGM HUISARTS

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

25 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Onderhouden episodelijst
Een snel en goed inzicht in de gezondheid van de patiënt is essentieel voor een optimale behandeling.  In deze workshop geven wij inzicht in de uitgebreide episode-functionaliteit van CGM HUISARTS, waardoor u als gebruiker dit doel beter kunt bereiken. Haal meer uit de CGM HUISARTS episode-functionaliteit door het volgen van deze workshop! De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
Episodes: van klacht naar diagnose en hoe ziet het verloop ervan eruit in de tijd? | Episodegroepen/bundels: Gebruik van episodegroepen/bundels, waarbij informatie van verschillende, bij elkaar horende episodes in samenhang getoond kunnen worden en hoe episodegroepen onderling uit te wisselen tussen verschillende gebruikers (export-import) | Samenvoegen van episodes | Sluiten van episodes: automatisch sluiten van episodes en de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Handmatig sluiten van episodes. | Gebruik van episode-overzicht: per patiënt snel inzicht in het aantal deelcontacten per episode. | Instellen van LSP en PGO blokkade per episode en wat is het effect.

Leerdoelen
Goed managen van episodes.
Meer inzicht door goed gebruik van episodes.

Doelgroep
Huisartsen CGM HUISARTS.

26 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Nieuwe ontwikkelingen
CompuGroup Medical neemt u mee in de vernieuwingen in het HIS CGM HUISARTS. Welke functionaliteiten zijn nieuw en welke zijn in ontwikkeling? In deze workshop leren huisartsen met welke ontwikkelingen zij efficiënter en veiliger kunnen werken en beter kunnen communiceren met patiënten. Zaken die aan bod komen zijn: Het nieuwe deelcontactenscherm, Intelligente beslisondersteuning in het nieuwe deelcontactenscherm (in samenwerking met NHGDoc), De Persoonlijke Gezondheidsomgeving CGM LIFE.CGM analytics-omgeving: beter inzicht in de gezondheid van de patiëntpopulatie en de praktijkvoering, Overige vernieuwingen in CGM HUISARTS, zoals sms-afspraakherinneringen en ondersteuning aanmeldzuilen. Samen zijn we op weg naar de optimale situatie voor: medicatieveiligheid, efficiënt werken en patiëntencommunicatie.

Leerdoelen
Toepassen nieuwe ontwikkelingen in de praktijk.
Meer inzicht krijgen door het gebruik van Business intelligence.
Beter werken met CGM HUISARTS.

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

27 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHisScipio – Interne communicatie
Meer weten over de mogelijkheden van je HIS om een collega te attenderen op belangrijke informatie?! Graag nemen we je mee door Omnihis Scipio om je te laten zien hoe je dit op een gemakkelijke manier kunt inrichten en gebruiken. Onderdelen die zeker naar voren zullen komen zijn de “leeslijst”, “taken module” en aanverwante schermen.

Leerdoelen
Gebruik kunnen maken van het HIS om collega’s te attenderen op lezenswaardige informatie vanuit inkomende berichten.
Het kunnen toekennen van taken/vragen naar aanleiding van een dossier van een patiënt.

Doelgroep
Gebruikers OmniHisScipio.

28 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis Scipio – Onderhouden episodelijst
Opgeruimd staat netjes! Tijdens deze workshop leer je alle tips en tricks om episodes op te schonen, te orderen en overzichtelijk te maken. Je gaat naar huis met praktische handvatten, zodat je dit direct in de praktijk kunt toepassen.

Leerdoelen
Na deze workshop kun je: alles rondom episodes | omgaan met ‘vervuiling van buitenaf’ | het HIS zo instellen dat jij alleen het broodnodige hoeft te doen.

Doelgroep
Gebruikers OmniHisScipio.

29 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis Scipio – Nieuwe ontwikkelingen
Ontdek het HIS van de toekomst! Graag nemen we je mee in de ontwikkelingen die Omnihis heeft doorgemaakt in de laatste 2 jaar rondom het HIS van de toekomst. Hierbij krijg je een kijkje in waar we nu staan en delen we eerste ervaringen van gebruikers.

Leerdoelen
Na de sessie weet u beter hoe de toekomst van uw HIS er uit zal zien.

Doelgroep
Gebruikers OmniHisScipio.

30 | SESSIE

Verzorgd door Promedico VDF

Promedico VDF – Interne communicatie
Hoe houd je iedereen op de hoogte van belangrijke wetenswaardigheden in de praktijk. Hoe zorg je er voor dat de belangrijke dingen weet, zonder dat de privacy van de patient in gedrang komt en zonder dat de praktijkmedewerkers moeten zoeken naar informatie.

Leerdoelen
Praktijkmedewerkers weten na de workshop hoe de interne communicatie kan verlopen in het HIS.

Doelgroep
Huisartsen en praktijkmedewerkers werkzaam in apotheekhoudende huisartsenpraktijk Promedico VDF.

31 | SESSIE

Verzorgd door Promedico VDF

PROMEDICO VDF – Onderhouden episodelijst
Episode gerichte registratie is noodzakelijk voor een goed overzicht van de problematiek van de patient. In 1 oogopslag kunnen zien welke grote problematiek er speelt. Daarvoor is een goede administratie van de episode lijst en een goed bijhouden van deze episodelijst van belang. Hoe helpt het HIS hierbij

Leerdoelen
Praktijkmedewerkers weten na de workshop hoe de episodelijst op orde blijft.
Praktijkmedewerkers weten hoe episodes samengevoegd en bijgewerkt kunnen worden.

Doelgroep
Huisartsen en praktijkmedewerkers van apotheekhoudende huisartsenpraktijken Promedico VDF.

32 | SESSIE

Verzorgd door Promedico VDF

 

 

 

PROMEDICO VDF – Nieuwe ontwikkelingen
Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er in Promedico VDF bijgekomen in de afgelopen jaren. Welke features zijn misschien nog onderbelicht in de praktijk. Welke ontwikkelingen zijn er te melden over het nieuwe HIS?

Leerdoelen:
De praktijkmedewerkers weten in vogelvlucht welke dingen zijn veranderd in de afgelopen 2 jaar.
Een inzicht wordt gegeven in het nieuwe HIS

Doelgroep
Promedico VDF gebruikers.

In de lunchpauze zal een aantal standhouders een sessie van 20 minuten verzorgen. Inschrijven is niet nodig, kom gewoon langs. 

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Nader in te vullen

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Werkdruk verlagen met online triage en anamnese
Online consultvoering via Spreekuur.nl kan de werkdruk verlagen van huisartsenposten én -praktijken. Omdat patiënten zelf online de triage en anamnese doorlopen. Zorgverleners krijgen het resultaat overzichtelijke in VIPLive aangeboden met aandachtspunten en foto’s. Vervolgens geven ze gemakkelijk advies via chat of, desgewenst, via beeldbellen.
Ervaringsdeskundige Dianne Jaspers, tevens chief medical officer van zorginnovator DigiDok, praat u graag bij over de laatste inzichten!

 

 

Deze sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Tekst volgt.

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Efficiënt digitaal communiceren met collega’s en patiënten: het kan!
Veel van uw dagelijkse handelingen spelen zich af in en rondom het HIS. Voor het Edifact-berichtenverkeer bent u al vertrouwd met ZorgMail.
Enovation biedt u meer:
– Vanuit uw All-in abonnement “veilige mail & chat” gebruiken;
– Aansluiten met uw eigen maildomein biedt nog meer gemak;
– Zorg op afstand leveren met Zaurus via digitale spreekkamers.

Smaakt dit naar meer? Tot in de lunchpauze!