SESSIES 

Onderstaande sessies zijn aangeboden in 2023.

 

1 | SESSIE

Door: Marjolein Jungman en Ronnie Wenting, LCG Consulting

Omgaan met toenemende telefonische vragen: van foplossing naar oplossing
Praktijken hebben te maken met een continu toenemend aantal hulpvragen van patiënten. De verleiding is groot op zoek te gaan naar technische telefonie oplossingen en het werven of inhuren van nieuw personeel. Op de korte termijn lijkt dit een goede oplossing. Op de langere termijn zou dit zomaar een foplossing kunnen zijn. Teveel focus op het snel en goed verwerken van hulpvragen – in plaats van focus op reductie van hulpvragen – zorgt juist voor een toename van hulpvragen. Patiënten worden namelijk gestimuleerd contact op te nemen met de praktijk met al hun vragen omdat ze zo goed geholpen worden.
Het alternatief? Focus je op de hele click – call – face keten en reduceer failure demand. Wat betekent dit? Een standaard proces is dat patiënten hun hulpvraag online beginnen (click), gaan bellen (call) om vervolgens in een direct contact met de huisartsenpraktijk te komen (face). Ideaal gezien wil je als assistente/POH/huisarts in directe gesprekken met patiënten enkel die hulpvragen die alleen door jou opgelost kunnen worden. Dat betekent dat er in de keten filters moeten zijn. Filters op failure demand, oftewel hulpvragen die online of telefonisch doorverwezen of opgelost kunnen worden. Dit vraagt om handige structuren en nieuw gedrag in een praktijk gericht op continu verbeteren. Het Lean gedachtegoed helpt hierbij. Denk daarbij aan het registreren, analyseren en kort cyclisch bespreken van binnenkomende vragen op vermijdbaarheid. In deze workshop gaan we in op wat je kunt doen om te werken aan vraagreductie.

Leerdoelen
Je leert enkele praktische handvatten om een verbeteraanpak in jouw praktijk toe te passen. Zodat je geloof krijgt dat het mogelijk is om in kleine stappen toe te werken naar een succesvollere huisartsenpraktijk.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten

2 | SESSIE

Door: Wendy Breuker, doktersassistente bij huisartsenpraktijk Waalfront (links) en Caroline Norg, huisarts en CMIO te Haelen

Fiattering in de praktijk | interactie dokter-assistente
Wanneer is het goed om patiënt contacten die medewerkers hebben te autoriseren? In grote praktijken werken meer wisselende medewerkers, artsen, assistenten en praktijkondersteuners naast elkaar. Hier is een andere aanpak nodig dan solo praktijken, waar het team al jarenlang samenwerkt. Of horen patiënt contacten altijd geautoriseerd te worden? Naast de (on)mogelijkheden van jouw HIS kan het uitdagend zijn om dit proces te borgen in de dagelijkse routine. We nemen jullie graag mee in de juridische achtergronden met voorbeelden vanuit de praktijk.

Leerdoelen
Autoriseren juist inzetten in de praktijk en hoe je dat praktisch kan organiseren.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten

3 | SESSIE

Door:  Casper Tombrock, huisarts te Rijswijk (links), Jeroen van der Lugt, huisarts te Zaandam

Episodegericht registreren zinvol? De dynamiek van de episode en de episodelijst
De dynamiek van de de geregistreerde episodes in het HIS is het onderwerp van deze workshop. Weet je de veranderingen in de gezondheid van de patiënt goed weer te geven in de episodes? Wat zijn de prestaties van de HIS’en in het ondersteunen van de gebruiker? Welke functionele verbeteringen kunnen het de gebruiker makkelijker gaan maken?

Leerdoelen:
De deelnemer weet na deelname aan de workshop om te gaan met de kenmerken van de episode en de episodelijst. Omdat in de loop van de tijd de gezondheidstoestand van de patiënt wijzigt, zijn de beschrijvingen van de episodes in het HIS tijdgevoelig.
Met de opgedane kennis is de deelnemer zich hiervan bewust en in staat met de gereedschappen die het HIS biedt, de kwaliteit van de registraties op orde te houden.

Doelgroep:
Huisartsen, praktijkmedewerkers

4 | SESSIE

Door: Hannelore Albrecht, Adviseur Zorg en Cees Goossens, Productmanager Huisartsendomein bij Met Spoed Beschikbaar

Beter geïnformeerd in de spoedzorgketen, zonder dat het u méér werk oplevert
Hoe kan digitale informatieoverdracht uw werk rondom acute zorg ondersteunen? In de zorg voor uw patiënten met een acute zorgvraag is het voor ambulanceverpleegkundigen en SEH-artsen belangrijk om een samenvatting van de voorgeschiedenis te krijgen. Tegelijkertijd wilt u ook zelf goed op de hoogte zijn van wat er met uw patiënt is gebeurd in de spoedzorgverlening. Hiervoor is onder meer een snelle rapportage van de Spoedeisende hulp naar de huisarts belangrijk. Met spoed beschikbaar is het landelijke programma dat versnelling aanbrengt in dit soort digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen. We nemen u tijdens deze presentatie graag mee in de activiteiten die er rond de huisartsenpraktijk in relatie tot de acute zorgketen plaatsvinden. We laten zien dat dit uw werk ondersteunt in plaats van dat het u méér werk oplevert. En dat dit ten goede komt aan uw samenwerking met ketenpartners en de behoeftes van uw patiënt. We ontmoeten u graag!

Leerdoelen
Weten wat er mogelijk is voor huisartsenpraktijken rondom digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners

5 | SESSIE

Door: Martijn Schoormans, coördinator regionale coalities, Eline Braam (midden) en  Kelly Peters, beide projectleiders OPEN

Hoe pluk je de vruchten van online inzage? Geleerde lessen van OPEN
Het VIPP-programma OPEN startte vier jaar geleden om praktijken te ondersteunen bij het mogelijk maken van online inzage. Nu het programma per 1 april eindigt, deelt Martijn Schoormans de belangrijkste bevindingen en geleerde lessen. De belangrijkste: ingebruikname van online inzage gaat niet vanzelf maar kan wel veel opleveren. Daarna nemen OPEN-projectleiders Kelly Peters en Eline Braam (beiden van ROER) je mee in een interactieve sessie. Hoe kan online inzage van meerwaarde zijn voor de praktijk? Met de juiste aanpak en focus wordt stimuleren van online inzage een logisch gevolg in plaats van een doel op zich. Samen met de workshopdeelnemers bespreken Kelly en Eline ervaringen uit de praktijk, om te laten zien wat online inzage voor jou kan betekenen.

Leerdoelen
Inzicht in de mogelijkheden van de inzet van online inzage in de praktijk.

Doelgroep
Huisartsen, assistenten, praktijkmanagers

6 | SESSIE

Door: Waldemar Hogerwaard,
directeur Bureau Zorginnovatie

 

Help, mijn patiënt meet alles zelf – omgaan met digitale zelfmetingen
e-Health ligt tegenwoordig overal in de winkel. Patiënten die zelf hun bloeddruk meten, hun glucosewaardes meten en zelfs thuis een ECG maken. Wat kan er nu al, wat komt eraan en hoe ga je er mee om in jouw praktijk? Kun je deze digitale informatie in je HIS krijgen en welke voordelen en risico’s kleven daaraan? Met wie moet je samenwerken om e-health nuttig in te zetten? Tijdens deze workshop gaan op zoek naar de antwoorden.

Leerdoelen
Kennis verkrijgen over digitale zelfmetingen.
Inzicht krijgen in de trends van digitale metingen in de thuissituatie.
Strategieën voor zinnig gebruik van zelfmetingen.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten en andere belangstellenden.

7 | SESSIE

Door: Eric Grosfeld,
Directeur ExpertDoc BV

Beslisondersteuning voor de huisarts
Medische beslisondersteuning in het HIS wordt nog vaak ervaren als “extra werk” en niet altijd relevant. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de integratie van kennistechnologie, zoals NHGDoc, huisartsen in de toekomst echt gaan ondersteunen? Niet alleen op de medische inhoud, maar ook met logistiek en administratieve handelingen die volgen uit een advies? De “diepe integratie” visie van NHGDoc is hierop het antwoord. Beslisondersteunende tools zullen in de toekomst niet alleen maar informatie geven, maar er ook voor aan zorgen dat adviezen en signalen als het ware met 1 klik kunnen worden opgevolgd met als belangrijk uitgangspunt dat het gebruik hiervan ten alle tijden facultatief moet zijn en de arts in control blijft over het dossier. Samen met CGM Huisarts is een 1e usecase uitgewerkt en ingebouwd in een betaversie welke gedemonstreerd wordt.

Leerdoelen
Informatie over beslisondersteuning tijdens het consult en verkenning van de markt.

Doelgroep
Huisartsen en overige geïnteresseerden.

8 | SESSIE

Door: Mariëtte Willems, huisarts en voorzitter CMIO netwerk Eerste Lijn
en Maarten Timmers, huisarts en vice-voorzitter CMIO netwerk Eerste Lijn


Hoe sluiten we landelijke en regionale ICT-projecten aan op de praktijk?
Heeft uw organisatie al een CMIO?
ICT in de huisartspraktijk omvat meer dan alleen het HIS. Er zijn steeds meer regionale ICT-projecten, zoals rondom beeldbellen, digitale triage, regionaal populatiemanagement en regionale platforms voor gegevensuitwisseling. Hoe zorgen we dat die ICT aansluit bij onze werkprocessen en dat huisartsen, praktijkmedewerkers en patiënten er echt baat bij hebben? De Chief Medical Information Officer (CMIO) is een huisarts die zowel de taal van zorg als van de ICT spreekt en speelt hierbij een belangrijke rol. De CMIO vormt een brug tussen ICT en zorgen is een gesprekspartner voor de ICT-leverancier, bestuurders, huisartsen en CMIO’s van ziekenhuizen en VVT. In deze workshop zullen wij de positionering van de CMIO binnen het regionale zorgnetwerk nader belichten.

Leerdoelen
Wat is de rol van de CMIO?
Wat heb je als huisarts in de regio aan een CMIO?
Hoe word je CMIO?
Kennis hebben van het CMIO Netwerk Eerste Lijn en haar doelstellingen

Doelgroep
Huisartsen

9 | SESSIE

Door: Bart Timmers,
Huisarts bij huisartsenpraktijk Timmers & de Roo

10 apps en andere digitale tools die de huisarts niet mag missen
Ineens waren ze er: Apps. Inmiddels zijn er vele honderdduizenden. Patiënten gebruiken ze, en dokters hebben er ook een aantal handige ontdekt. Maar hoe maak je nou een keuze? Welke zijn betrouwbaar? Of echt handig? In deze workshop probeert een huisarts met een bovengemiddelde interesse in eHealth een tipje van de sluier op te lichten. Welke van de meer dan 700 apps op zijn telefoon zijn nou echt de moeite waard? Welke moet je écht niet missen? Zal hij zich aan die 10 kunnen houden? En zijn ’t eigenlijk wel allemaal gezondheidsapps? Zijn ’t eigenlijk wel allemaal apps, want er zijn nog zó veel andere handige trucs!

Leerdoelen
Tips en trucs over het gebruik van handige apps en andere digitale tools voor de huisarts

Doelgroep
Huisartsen

10 | SESSIE

Door: Suzan Gipmans,
Productspecialist bij Geneesmiddel Informatie Centrum KNMP

Vernieuwde medicatiebewaking: medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s)
De huidige medicatiebewaking geeft vaak onnodige signalen. Dat moet beter kunnen! Daarom wordt de medicatiebewaking in de G-Standaard vernieuwd. Met als doel het aantal onnodige signalen te verminderen, en nieuwe risico’s te kunnen signaleren die nu buiten beeld blijven. Deze vernieuwde medicatiebewaking is gebaseerd op medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s). Hoe maakt de G-Standaard de medicatiebewaking specifieker? Door meer patiëntgegevens bij de medicatiebewaking te betrekken. Zoals leeftijd, labwaarden, indicaties, etc. In deze workshop worden de achtergronden van de MFB’s toegelicht. Aan de hand van voorbeelden wordt in samenwerking met een huisarts inzicht gegeven in de verschillen tussen de klassieke en de nieuwe situatie. Deze voorbeelden zijn toegespitst op labwaarden.

Leerdoelen
Inzicht in hoe MFB’s werken.
Inzicht in wat dit voor de eigen praktijk betekent.
Kennis van de huidige stand van zaken.

Doelgroep
Huisartsen.

11 | SESSIE

Door: Sebastiaan Blok, PhD.
Directeur eHealth, Cardiologie Centra Nederland

Telemonitoring
Telemonitoring? Makkelijker gezegd dan gedaan?! Uiteindelijk gaat het om digitaal werken, met je patiënten op afstand: zorg onafhankelijk van tijd en plaats. Hoe gaat dat nu eigenlijk in de praktijk? En wat zijn de resultaten? En wellicht nog belangrijker als zorgverlener: Wat heb ik er eigenlijk aan? Hoe verleen ik nu de beste zorg? En we noemden al even digitaal werken. Wordt mijn workflow dan anders? Hoe werkt dat dan? Welke “ontberingen” zijn er? Hoe werkt het dan met mijn HIS? Heb je ook meerdere van die vragen, kom dan naar deze interactieve workshop. Vanuit de praktijk geven we antwoorden en delen we met u onze ervaringen en het wetenschappelijk onderzoek als het gaat om op afstand zorg te verlenen door bijvoorbeeld het monitoren van gewicht, bloeddruk, ECG, etc.

Leerdoelen
Praktische handvatten voor implementatie en uitvoeren van zorg op afstand. Dit op basis van wetenschappelijk onderzoek en lessons learned vanuit de praktijk.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkmanagers

12 | SESSIE

Door: Eline Heemskerk,
projectleider eHealth4All bij Pharos

Eenvoudige informatie in de praktijk voor iedereen
2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. En 25% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het begrijpen, vinden en gebruiken van informatie in de zorg is voor veel van deze mensen een grote opgave. In elke huisartsenpraktijk speelt dit wel. Of het nu gaat om de wachtkamerschermen of de website van de praktijk. Maar denk ook aan begrijpelijke P-regels met de aankomende mogelijkheden van online inzage.

Leerdoelen
In deze workshop leert u hoe u uw communicatie begrijpelijk kan maken voor iedereen, en daarmee ook voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten

13 | SESSIE

Door: Maret Zonneveld,
(Kader)huisarts, NHG-medewerker (informatisering huisartsenzorg)

Zorg rond kwetsbare ouderen – actuele registratiemogelijkheden en toekomstdromen
Bij kwetsbare ouderen is vaak sprake van multimorbiditeit, polyfarmacie, soms verminderde cognitie bij de patiënt, en betrokkenheid van meerdere zorgverleners en mantelzorgers. Informatie hierover wil je overzichtelijk terug kunnen vinden in het dossier. Die informatie heb je nodig in acute situaties of als het nodig is concrete afspraken te maken. Welke mogelijkheden zijn nu al in uw HIS aanwezig om informatie over kwetsbare ouderen vast te leggen? Welke ontwikkelingen zijn gaande om overzichtelijkheid van informatie bij kwetsbaarheid te realiseren? Wat is (nog) nodig om die droom van overzichtelijkheid te om te zetten naar een werkbare oplossing in het HIS? Behandelgrenzen, zorgnetwerk en multidisciplinaire afspraken komen hierbij aan bod.

Leerdoelen
Kennis nemen over wat nu al geregistreerd kan worden op het gebied van ouderenzorg, wat momenteel in ontwikkeling is, en wat er nodig is om te komen van idee tot werkbare toepassing in het HIS.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkmanagers

14 | SESSIE

Door: Robert Pelleboer, implementatieadviseur bij Stichting MedMij

Verbind.MedMij | Snel en gemakkelijk een kopie van je medische gegevens ophalen in je PGO
In november heeft Stichting MedMij de nieuwe online service Verbind.MedMij gelanceerd. Dankzij Verbind.MedMij en een persoonlijke QR-code die huisartsen kunnen meegeven aan hun patiënten wordt het verzamelen en delen van je medische gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) namelijk een stuk makkelijker. De kaartjes met QR-codes kun je online bestellen en na een consult meegeven aan een patiënt. Door de QR-code te scannen komen patiënten direct op de website van Verbind.MedMij. Daar krijgen gebruikers de keuze tussen inloggen in hun PGO of een PGO kiezen en een account aanmaken. Daarna komen zij automatisch op de plek waar zij een kopie van hun medische gegevens kunnen ophalen in de PGO. De zorgaanbieder die de QR-code geeft, is al voorgeselecteerd. Implementatiemanager bij MedMij Robert Pelleboer vertelt in deze workshop alles wat je wilt weten over Verbind.MedMij en hoe jij er als huisarts, assistente of praktijkleidinggevende mee aan de slag kunt gaan.

Leerdoelen
Meer leren over: IT-taken op de praktijk, ICT-Zorg, persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Doelgroep
Huisartsen, assistenten, praktijkmanagers

15 | SESSIE

Door: Bart van Pinxteren, huisarts te Utrecht.
Met medewerking van Hans Peucker, huisarts te Houten en Rube van Poelgeest, specialist digitalisering

ICT ladder voor de huisartsenpraktijk
De ICT-Ladder is een instrument dat de aanwezigheid en het gebruik van ICT-hulpmiddelen in de huisartsenpraktijk meet. De bedoeling van het model is niet alleen om u als huisarts uit te dagen op niveau 5 (de hoogste trede) te komen, maar ook om aan te geven in welke volgorde u dat het beste kunt doen. Wat gemakkelijk en relatief goedkoop te implementeren is, met maximale opbrengst, moet eerst. Patiëntveiligheid is de leidraad in het model. Het model biedt de mogelijkheid om de eigen praktijk te vergelijken met andere praktijken.​

Leerdoelen
Het belang van het concept van de ICT-Ladder te plaatsen in de beleidsontwikkeling van huisartsenpraktijk. Inventariseren, visualiseren, vergelijken en vergroten van ICT bekwaamheid.

Doelgroep
Huisartsen,  Kwaliteitsmedewerkers, Praktijkmanagers en andere geïnteresseerden.

16 | SESSIE

Door: Jonathan Bouman,
Huisarts en ethisch hacker

Leren denken als hacker – digitale veiligheid voor zorgverleners
Hoe zorg je dat je als zorgverlener echt kan vertrouwen op de digitale technologie die je gebruikt en daarmee het vertrouwen blijft houden van de patiënt? Leer de juiste kritische vragen te stellen, krijg zicht op de huidige dreigingen in de zorg en leer hoe daar mee om te gaan. Voorts gaan we in deze sessie naar je persoonlijke digitale veiligheid kijken, waar liggen jouw zwaktes en hoe verbeteren we die? Onderwerpen als de medisch specialist als CMIO, threat modeling, data lekken, responsible disclosure & social-engineering zullen aan de orde komen. Voorts is er volop ruimte voor vragen en discussie.

Leerdoelen
Awareness m.b.t. cybersecurity.

Doelgroep
Praktijkmanagers, praktijkondersteuners, assistenten en overige belangstellenden.

17 | SESSIE

Verzorgd door MicroHIS

MicroHIS – Interne communicatie
Nieuw in het HIS referentiemodel, maar al jaren aanwezig in MicroHIS: medische informatiekenmerken als lezenswaardig voor uw collega’s. In MicroHIS hebben we het niet over lezenswaardige informatie maar gebruiken we de term leestaak. In deze workshop vertellen we u alle ins en outs over leestaken en nemen we en passant de gehele takenmodule, de agenda en een deel van de communicatiemodule door. In deze drukke tijden wil eenieder optimaal samenwerken. Wij hebben daar de tools voor en leren u in deze workshop hoe u daar optimaal gebruik van maakt.

Leerdoelen
Efficient werken met MicroHIS.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

18 | SESSIE

Verzorgd door MicroHIS

MicroHIS – Onderhouden episodelijst
Voor een goed overzicht van de gezondheidsstatus van de patiënt is het belangrijk dat de episodelijst goed ingevuld én onderhouden wordt. Iedereen (huisarts, waarnemer, praktijkondersteuner, assistente) kan episodes een probleemstatus (of attentiewaarde) geven en episodes afsluiten, wijzigen of hernoemen. Dit vraagt van alle praktijkmedewerkers consequent handelen en dat is moeilijker naarmate er steeds meer mensen in één dossier werken en de werkdruk hoog is. Bovendien doet zich ‘vervuiling van buitenaf’ voor, vanuit de HAP of door binnenkomende dossiers van nieuwe patiënten.
Hoe helpt uw MicroHIS hierbij ? We laten de mogelijkheden zien van; het werken met dynamische episodetitels (van klacht naar werkhypothese naar diagnose; bv pijn pols-> verdenking fractuur pols-> contusie pols of hoesten-> recidiverende LWI-> astma) | het samenvoegen van episodes (bv een oudere episode hoesten onderbrengen onder de nieuwe episode astma) | het bundelen van episodesHet signaleren van dubbele episodes of het reeds bestaan van een episode met dezelfde (of nabijgelegen) ICPC-code | het automatisch afsluiten van episodes en de instellingen hiervoor | het  handmatig afsluiten van episodes.

Leerdoelen
Een overzichtelijke episode lijst helpt u bij het snel een beeld krijgen van de voorgeschiedenis van de patiënt en maakt het eenvoudig om gericht informatie in het dossier te zoeken.
Deze workshop onderhouden epsiodelijst kunt u zien als een navigatiesysteem dat u, ondanks het feit dat u de weg op kracht kan vinden, wijst op mogelijke alternatieve routes om uw doel te bereiken.
Volg deze workshop om een completer beeld te krijgen van de mogelijke wegen in MicroHIS om de episodelijst optimaal te beheren.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

19 | SESSIE

Verzorgd door MicroHIS

 

 

 

MicroHIS – Nieuwe ontwikkelingen
De afgelopen twee jaar zijn bewogen jaren geweest waarin er veel is gebeurd. Wij hebben in die tijd ook niet stil gezeten en naast de Covid-19 module is veel andere functionaliteit opgeleverd. In deze workshop laten we u snel zien wat er de afgelopen twee jaar is veranderd in MicroHIS. We willen u vooral wijzen op nieuwe functionaliteit die u niet elke dag tegenkomt. We laten u kort zien hoe u ingrepen en behandeling kunt vastleggen, hoe u gebruik kunt maken van acute dagwaarneming, behandelgrenzen en wilsverklaringen kunt vastleggen en nog veel meer moois.
Haal alles uit MicroHIS met de workshop nieuwe ontwikkelingen. We vertellen u niet wat komt, maar laten zien wat er al is!

Leerdoelen
Efficiënt werken in MicroHIS.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

20 | SESSIE

Verzorgd door Promedico

 

 

 

PROMEDICO ASP- Interne communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel in de praktijk. Binnen Promedico-ASP hebben we verschillende mogelijkheden om binnen de praktijk of een waarneemgroep met elkaar te communiceren. We gaan u de verschillende communicatiemogelijkheden laten zien zoals gebruik va het Bulletinboard, de overlegjes, gebruik van de actielijst en communicatie via de agenda. Binnen deze sessie is er ook ruimte om uw andere vragen te beantwoorden.

Leerdoelen
Maximaal gebruik van de mogelijkheden tot interne communicatie.

Doelgroep
Gebruikers

21 | SESSIE

Verzorgd door Promedico

PROMEDICO ASP – Bijhouden episodelijst
Het is belangrijk dat uw episodelijst een goed overzicht geeft van wat er speelt bij uw patiënten. In deze sessie gaan we u laten zien wat de mogelijkheden zijn om op een efficiënte wijze het beheer te houden over de episodelijst. Binnen deze sessie is er ook ruimte om uw andere vragen te beantwoorden.

Leerdoelen
Episodekennis in Promedico-ASP

Doelgroep
Gebruikers

22 | SESSIE

Verzorgd door Promedico

 

 

 

PROMEDICO ASP / VDF (Sanday) – Nieuwe ontwikkelingen
Vind rust op Sanday: het nieuwe, open informatieplatform dat de eerstelijnszorg voorgoed gaat veranderen. De fusieorganisatie van Promedico en Omnihis: Sanday, presenteert in deze sessie alles over de laatste ontwikkelingen van Sanday en de route vanuit ASP en VDF naar Sanday toe. Ben je benieuwd hoe we een veilig, toekomstbestendig en multidisciplinair informatieplatform ondersteunen? Kom dan naar deze sessie en leer o.a. waarom we een ‘open’ platform bouwen; welke toffe, nieuwe technologieën op je staan te wachten (spoiler: mooie dashboarding!) en onze roadmap voor het komend jaar.

Leerdoelen
Informatieverstrekking.

Doelgroep
Gebruikers Promedico

23 | SESSIE

Verzorgd door PharmaPartners

MEDICOM – Interne communicatie
In deze workshop nemen we u mee in de verschillende manieren waarop u binnen Medicom optimaal met alle zorgverleners binnen de huisartsenpraktijk én met de apotheek op uw cluster kunt communiceren. Hierbij focussen we ons allereerst op wat er nu al mogelijk is in het HIS. Wist u bijvoorbeeld dat het in de postverwerking zichtbaar is wie welke specialistenbrief heeft gelezen? Daarnaast kijken we graag met u vooruit naar de wensen en ontwikkelingen rondom interne communicatie binnen het HIS in de toekomst.

Leerdoelen
Optimaal gebruik maken van het systeem (actielijst, postbus, agenda).

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

24 | SESSIE

Verzorgd door PharmaPartners

MEDICOM – Onderhouden episodelijst
In deze workshop geven wij een verdieping op de werkzaamheden rondom de episodes binnen het patiëntendossier, zodat u binnen het dossier een goed en onderhouden overzicht heeft met betrekking tot de episodes. Zo wordt er uitleg gegeven over het aanmaken van episodes, het samenvoegen van episodes, het laten vervallen van episodes, het koppelen van het journaal aan een episode en meer. Daarnaast wordt toegelicht welke overzichten u kunt maken met betrekking tot het patiëntendossier en welke inzichten u kunt krijgen m.b.v. de episodes, denk hierbij bijvoorbeeld aan een overzicht van de patiënten die een specifieke ICPC-code in het dossier hebben staan.

Leerdoelen
Betere kennis van episodebeheer (gebruik patiëntendossier, Q-module en MedicomSmart).

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

25 | SESSIE

Verzorgd door PharmaPartners

MEDICOM – Nieuwe ontwikkelingen
Plannen en organiseren | In deze workshop nemen we u graag mee in de vernieuwingen en verbeteringen binnen de Medicom Agenda. Zo vertellen we u onder andere hoe u optimaal gebruik kunt maken van het nieuwe afspraakscherm met planningsassistent, welke andere vernieuwingen wij op de horizon zien. Evenals welke verbeteringen wij hebben doorgevoerd op de huidige Medicom Agenda. ​

Leerdoelen
Tips en tricks, op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen.

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

26 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS – Interne communicatie
CompuGroup Medical laat u de mogelijkheden van Dossier Valideren zien, waarmee via de uitgebreide filter- en selectieopties dossiers kunnen worden gevalideerd, vervolgacties kunnen worden uitgezet, een (overleg) agenda kan worden gevuld en tal van andere mogelijkheden. Behalve dat Dossier Valideren een rol speelt in de communicatie tussen de medewerkers over uw patiënten, biedt het ook opties voor praktijkmanagement. De voortgang van het afgesproken beleid kan worden gemonitord door selecties te maken op episodes, episodegroepen, zorgverleners en medewerkers. Verder kijken we, in de context van interne communicatie, naar het regelen van overleg bij het aanschrijven van medicatie. Herhaalrecepten kunnen voor overleg worden gemarkeerd zodat de arts deze gericht kan behandelen alvorens te fiatteren.
Dan volgt er een interactie waarbij uw input wordt gevraagd ten aanzien van de werkzaamheden die verband houden met de taken en de communicatie in uw praktijk.

Leerdoelen
Bekend worden met communicatie- mogelijkheden binnen de praktijk
Beter werken met CGM HUISARTS

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

27 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Onderhouden episodelijst
Een snel en goed inzicht in de gezondheid van de patiënt is essentieel voor een optimale behandeling.  In deze workshop geven wij inzicht in de uitgebreide episode-functionaliteit van CGM HUISARTS, waardoor u als gebruiker dit doel beter kunt bereiken. Haal meer uit de CGM HUISARTS episode-functionaliteit door het volgen van deze workshop! De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
Episodes: van klacht naar diagnose en hoe ziet het verloop ervan eruit in de tijd? | Episodegroepen/bundels: Gebruik van episodegroepen/bundels, waarbij informatie van verschillende, bij elkaar horende episodes in samenhang getoond kunnen worden en hoe episodegroepen onderling uit te wisselen tussen verschillende gebruikers (export-import) | Samenvoegen van episodes | Sluiten van episodes: automatisch sluiten van episodes en de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Handmatig sluiten van episodes. | Gebruik van episode-overzicht: per patiënt snel inzicht in het aantal deelcontacten per episode. | Instellen van LSP en PGO blokkade per episode en wat is het effect.

Leerdoelen
Goed managen van episodes.
Meer inzicht door goed gebruik van episodes.

Doelgroep
Huisartsen CGM HUISARTS.

28 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Nieuwe ontwikkelingen
CompuGroup Medical neemt u mee in de vernieuwingen in het HIS CGM HUISARTS. Welke functionaliteiten zijn nieuw en welke zijn in ontwikkeling? In deze workshop leren huisartsen met welke ontwikkelingen zij efficiënter en veiliger kunnen werken en beter kunnen communiceren met patiënten. Zaken die aan bod komen, zijn het deelcontactenscherm, de automatische sms-afspraakherinneringen, diepte integratie NHGDoc én de CGM analytics-omgeving. Deze omgeving biedt gebruikers een beter inzicht in de gezondheid van de patiëntenpopulatie en de praktijkvoering. Daarnaast bespreken we het belang van Medicatieproces 9. Met deze informatiestandaard hebben zorgverleners straks op elk gewenst moment een helder en actueel overzicht van de gemaakte medicatieafspraken en het werkelijke medicatiegebruik van de patiënt. CompuGroup Medical is koploper in het onlangs gestarte Kickstart-traject voor Medicatieproces 9. We hebben een voortrekkersrol en treden op als een van de pioniers in deze ontwikkeling. CGM implementeert daarvoor de nieuwe Medicatieproces 9-standaard in CGM HUISARTS en CGM APOTHEEK. Samen zijn we op weg naar de optimale situatie voor samenwerken, efficiënt werken en meer inzicht creëren.

Leerdoelen
Toepassen nieuwe ontwikkelingen in de praktijk.
Meer inzicht krijgen door het gebruik van Business intelligence.
Beter werken met CGM HUISARTS.

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

29 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis – Interne communicatie
Meer weten over de mogelijkheden van je HIS om een collega te attenderen op belangrijke informatie? Graag nemen we je mee door Omnihis Scipio om je te laten zien hoe je dit op een gemakkelijke manier kunt inrichten en gebruiken. Onderdelen die zeker naar voren zullen komen zijn de leeslijst, taaklijst en aanverwante schermen.

Leerdoelen
Tekst volgt.

Doelgroep
Gebruikers OmniHis

30 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis – Bijhouden episodelijst
Opgeruimd staat netjes! Tijdens deze workshop leer je alle tips en tricks om episodes op te schonen, te ordenen en overzichtelijk te maken. Je gaat naar huis met praktische handvatten, zodat je dit direct in de praktijk kunt toepassen.

Leerdoelen
Goed bijhouden van de episodes.

Doelgroep
Gebruikers OmniHis

31 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis (Sanday) – Nieuwe ontwikkelingen
Vind rust op Sanday: het nieuwe, open informatieplatform dat de eerstelijnszorg voorgoed gaat veranderen. De fusieorganisatie van OmniHis en Omnihis: Sanday, presenteert in deze sessie alles over de laatste ontwikkelingen van Sanday en de route vanuit Scipio naar Sanday toe. Ben je benieuwd hoe we een veilig, toekomstbestendig en multidisciplinair informatieplatform ondersteunen? Kom dan naar deze sessie en leer o.a. waarom we een ‘open’ platform bouwen; welke toffe, nieuwe technologieën op je staan te wachten (spoiler: mooie dashboarding!) en onze roadmap voor het komend jaar.

Leerdoelen
Informatieverstrekking

Doelgroep
Gebruikers

In de lunchpauze zal een aantal standhouders een sessie van 20 minuten verzorgen. Inschrijven is niet nodig, kom gewoon langs. 

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Efficiënt digitaal communiceren met collega’s en patiënten: het kan!
Veel van uw dagelijkse handelingen spelen zich af in en rondom het HIS. Voor het Edifact-berichtenverkeer bent u al vertrouwd met ZorgMail.
Enovation biedt u meer:
– Vanuit uw all-in abonnement veilige mail gebruiken;
– Aansluiten met uw eigen maildomein biedt nog meer gemak;
– Beeldbellen, chatten en bestanden uitwisselen via digitale spreekkamers.

Smaakt dit naar meer? Tot in de lunchpauze!

 

 

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Werkdruk verlagen met online triage en anamnese
Online consultvoering via Spreekuur.nl kan de werkdruk verlagen van huisartsenposten én -praktijken. Omdat patiënten zelf online de triage en anamnese doorlopen. Zorgverleners krijgen het resultaat overzichtelijke in VIPLive aangeboden met aandachtspunten en foto’s. Vervolgens geven ze gemakkelijk advies via chat of, desgewenst, via beeldbellen.
Ervaringsdeskundige Dianne Jaspers, tevens chief medical officer van zorginnovator DigiDok, praat u graag bij over de laatste inzichten!

 

 

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze.
Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Het digitale ziekenhuis voor Nederland.
Ksyos is het digitale ziekenhuis voor Nederland. Voor de zorg van nú en voor de toekomst. Samen met 4.500 medisch specialisten en paramedici en 7.500 huisartsen zien we zo’n 1.500 mensen per dag. Fysiek waar het moet, digitaal waar het kan. Patiënten kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische zorg voor niet-complexe klachten op het gebied van GGZ, cardiologie, slaap, dermatologie, oogheelkunde, longgeneeskunde en obesitas. Dicht bij huis, zonder wachttijd en voor een eerlijke prijs.