Ook in 2018 waren onze partners weer te vinden op de informatiemarkt. Alle grote HIS-leveranciers waren aanwezig, naast tal van andere bedrijven (zie hieronder). Wat zouden we zijn zonder partners?….. Op de informatiemarkt wordt u ‘verwend’ met heerlijk hapjes en drankjes, zodat u zich op een heel plezierige manier kan laten informeren of vragen kunt stellen. Ook in 2019 zullen onze partners u weer graag ontvangen. Wij bedanken onze partners voor de support. Zonder hen zouden we niet zo’n mooi congres kunnen organiseren.
Meer informatie over het bedrijf door een klik op het logo.

SESSIES STANDHOUDERS 
Tijdens de lunchpauze hebben Digitalis, Whitebox, VitalHealth en Z-netwerken een sessie van 20 minuten verzorgd. Meer informatie over de inhoud van deze sessies vindt u onderaan op de pagina Programma.

Promedico ICT is al dertig jaar een toonaangevende softwareleverancier voor de eerstelijnszorg. Zij zien het als hun missie om bij te dragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de eerstelijns patiëntenzorg in Nederland. Dit doen zij door het leveren van een uitstekend huisartseninformatiesysteem en de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve softwaretoepassingen en –applicaties voor de eerstelijnszorg.

CompuGroup Medical SE (CGM) is Europa’s grootste ontwikkelaar van eerstelijnszorg-automatisering. In Nederland realiseert en beheert CGM ICT-toepassingen voor zorggroepen, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, huisartsenposten, apotheken, mantelzorgers en patiënten. Als enige totaalleverancier van hard- en software kan CGM productiviteit en continuïteit van de primaire processen van haar klanten garanderen.

DXC levert zorgaanbieders in Nederland open en op samenwerking gerichte ICT-oplossingen, waaronder het zeer volledige MicroHIS X voor huisartsen, dat zowel gehost als lokaal geïnstalleerd beschikbaar is.

PharmaPartners ontwikkelt en beheert zorgsystemen voor huisartsen (Medicom), huisartsenposten, openbare- en ziekenhuisapotheken, medisch specialisten en geïntegreerde eerstelijns zorgorganisaties.

OmniHis B.V. is opgericht door huisartsen. Deze huisartsen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze producten en diensten. Vanuit hun praktijkervaring ontwikkelen we software voor huisartsenpraktijken. Onze software is erop gericht de werkprocessen binnen de huisartsenpraktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Als Calculus hebben we er een hekel aan als er geld blijft liggen dat bestemd is voor (het verbeteren van de kwaliteit van) de zorg. Daarom bieden wij huisartsen en zorggroepen (DBC/GEZ/POH-GGZ) slimme en efficiënte oplossingen op het gebied van declareren, samenwerken en boekhouding. Wij bieden inzicht in de praktijk middels financiële en zorginhoudelijke rapportages en adviseren praktijken daarover.

Digitalis is een ontwikkelaar van digitale kennnissystemen en werkt al decennia op het raakvlak van gezondheidszorg, farmacotherapie en kennismanagement. Doel is optimalisering van het geneesmiddelengebruik, gericht op doelmatigheid en veiligheid. Kennismanagement is het sleutelwoord. Focus is besluitvormings- en beslissingsondersteuning. Producten en diensten zijn o.m. Prescriptor, Clinical Rules, Formularium, STEPselect

ChipSoft levert met HiX optimale ICT-ondersteuning aan huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ketenzorg. Daarbij faciliteert het de samenwerking met de zorgverleners rondom de patiënt door gegevensuitwisseling met onder andere apotheken, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra en de GGZ. Hierdoor biedt HiX een regionale functie.

Danthas | Ontzorging op ICT-gebied zorgt ervoor dat u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten. We willen daarin graag met u meedenken. We leveren kostenbesparende ICT oplossingen op het gebied van online werken, server- en werkplekbeheer, kantoorautomatisering en heel veel meer. 

Medichain is de ‘Praktijkservice voor huisartsen’. Wij zoeken naar de ‘best practice” aan producten en diensten. Eén aanspreekpunt voor al uw praktijkzaken. Onze “Best Practises” zijn:
1. Medichain Standaard: De ‘best practice’ aan verbruiksmaterialen voor in de huisartsenpraktijk voor een scherpe prijs.
2. MediPhone: VoIP telefonie geoptimaliseerd voor de huisartsenpraktijk/apotheek.
3. Mijn Dokter App: Optimaal bereikbaar zonder extra belasting van uw telefoon!
4. MediScreen: Wachtkamer informatiesysteem. Kijk op onze website Medichain.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

KSYOS TeleMedisch Centrum is een zorginstelling die zich richt op ontwikkeling, onderzoek en invoering van TeleMedicine in de reguliere gezondheidszorg. KSYOS is zowel actief in de somatiek als de GGZ en werkt met ruim 6.000 huisartsen en 5.000 medisch specialisten en paramedici in o.a. TeleDermatologie, TeleDermatoscopie, TeleGGZ, TeleHolter, TeleCardiologie, TeleOogheelkunde en TelePulmonologie. TeleMedicine draait om snelle, effectieve communicatie tussen zorgverleners via internet. Zorgverleners kunnen zo kennis, diagnoses, behandelplannen, anamneses en bestanden uitwisselen. Dit leidt tot snellere zorg tegen lagere kosten. Bezoek de KSYOS-stand voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van TeleMedicine en ontdek wat de voordelen voor u en uw patiënt zijn.

Pharmeon verzorgt websites en onlinediensten voor meer dan 3500 zorgaanbieders. Wij bieden standaard en op maat gemaakte websites voor met name apotheken, huisartsen, paramedici, tandartsen en gezondheidscentra. Liever een uniek design voor uw website? Ook dan gaan we graag aan de slag. We zijn gespecialiseerd in services en apps voor uw cliënt zoals een koppeling met het informatiesysteem van huisarts of apotheek.

Bij Mediq Medeco doen we iedere dag onze uit10erste best om zorgprofessionals te ondersteunen bij het bieden van goede en betaalbare zorg. Door het leveren van de juiste producten en diensten én door te fungeren als kennispartner voor ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen, geboortezorg, apotheken, thuiszorg, (farmaceutische) groothandels, bandagisten, orthopedisch instrumentmakerijen, fysiotherapeuten en medisch speciaalzaken.

Een betere gezondheid voor miljoenen mensen dankzij eHealth. VitalHealth Software is een snelgroeiende IT-onderneming in de gezondheidszorg die digitale oplossingen ontwikkelt voor Population Health Management. Eind 2017 is VitalHealth overgenomen door Koninklijke Philips N.V. Alle producten zijn gebaseerd op het VitalHealth Platform: een krachtige modelleerbare software-ontwikkelomgeving, speciaal ontworpen om snel cloud-based oplossingen te realiseren en te integreren met bestaande systemen binnen de gezondheidszorg.

Doctena ontwikkelt diverse oplossingen die het afspraak proces voor zowel patiënt als praktijk vereenvoudigen. Hierbij moet u denken aan een patiëntenportaal met online afspraken, herhaalrecepten en e-consult volgens de nieuwste online en mobiele technologie. Wilt u weten hoe onze oplossingen huisartspraktijken helpen met het besparen van tijd en administratie? Laat u informeren in onze stand.

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via de zorginfrastructuur van het LSP. VZVZ zorgt ervoor dat het netwerk goed functioneert, zodat bijvoorbeeld zorgverleners alleen de gegevens kunnen inzien die voor hun beroepsgroep zijn toegestaan. Ook zorgt VZVZ ervoor dat het netwerk bijhoudt wie gegevens aanmeldt en wie gegevens opvraagt.

Het Portavita KIS ondersteunt de behandeling van Diabetes, Antistolling, Astma/COPD, CVRM en Ouderenzorg met toegang voor de patiënt. De patiënt kan een dagboek bijhouden, een e-consult doen en alle onderzoeken inzien. Duizenden huisartsen en hun ketenpartners maken hier al vele jaren gebruik van. Het KIS ondersteunt ook het financiële proces en wij voorzien in o.a. de NHG en InEen rapportages. De koppeling met het HIS is middels Edifact en OZIS gerealiseerd. Er is een uitgebreide autorisatiemodule, in te richten naar uw werkwijze en eenvoudig door de eigen organisatie aan te passen. Portavita voldoet aan de WBP, heeft sinds begin 2014 het ISO 13485 certificaat en is sinds 2015 door ZO voor de patiënten toegang gecertificeerd.

Z-netwerken Nederland (ZNNL) streeft er naar innovatieve zorgproducten en diensten te leveren in de gezondheidszorg. Z-NetwerkenNederland ontwikkelt oplossingen welke een aanvulling zijn op de standaard automatiseringsvoorzieningen bij de diverse zorgaanbieders op het gebied van communicatie en informatie uitwisseling. Naast een beveiligd elektronisch communicatienetwerk met bijna 4000 aangesloten zorgverleners biedt Z-Netwerken Nederland ook projectmanagement, advisering en nascholing aan.

NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA) is hét onafhankelijk kwaliteitsinstituut voor de certificering van de reguliere huisartsenzorg. NPA heeft als taak het beheer, de ontwikkeling en de uitvoering van de NHG-Praktijkaccreditering, dé methode voor verbetering van huisartsenzorg van, voor en door huisartsen. NPA verleent het bijbehorende certificaat aan de praktijk. Dit alles gebeurt zonder winstoogmerk.

Je moet er niet aan denken dat gevoelige persoonsgegevens in verkeerde handen komen. ZIVVER is de technisch geavanceerde en gebruiksvriendelijke oplossing die dit voorkomt. Met ZIVVER kun je veilig mailen, chatten en bestanden delen. Het beschermt tegen de grootste risico’s op datalekken: eigen fouten en hackers. Je gebruikt het simpel vanuit de webapplicatie of gewoon in Outlook.

Steeds meer mensen willen grip op hun gezondheidsgegevens. En er komen steeds meer apps en websites waarmee zij zelf informatie over hun gezondheid kunnen bijhouden. Goede ontwikkelingen, maar op hoeveel plekken zijn die gegevens wel niet opgeslagen? In het ziekenhuis, bij het consultatiebureau, de gemeente, de tandarts, de sportschool, de huisarts en ga zo maar door.
Daarom is er nu MedMij, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Nictiz, het ICT-instituut voor de zorg. MedMij gaat, samen met véél partners in de zorg, ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving.

Vcare by Vtel brengt u als zorgverlener dichter bij uw patiënt dankzij een veilige communicatie. In uw dagelijkse praktijk is een uitstekende telefonische bereikbaarheid van levensbelang. U wilt altijd en overal bereikbaar kunnen zijn via een veilige verbinding, maar zonder hoge investeringen en met beheersbare operationele kosten. Ontdek wat Vcare voor uw praktijk te bieden heeft. Meer dan de helft van de huisartsenposten, vele huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en verzorgingsinstellingen gingen u voor.

Kennis voor betere zorg! Nivel werkt met andere NedHIS deelnemers samen aan onderzoek in de eerste lijns zorg. Nivel volgt discipline overstijgende zorgpaden in de eerste lijn van patiënt. Privacy, informatiebeveiliging (sinds 2016 NEN-7510 certificaat) en governance staan hoog in het vaandel. Zorgverleners hechten waarde aan onafhankelijk onderzoek. Doe ook mee en werk mee aan kennis voor betere zorg.

Nictiz is het expertisecentrum e-health. In de hedendaagse gezondheidszorg is informatie uitwisselen cruciaal voor samenwerking en kwaliteitsborging. Nictiz helpt de partijen in het zorgveld om de verbindingen mogelijk te maken. Zo dragen wij bij aan betere gezondheid door betere informatie.

Comfort Information Architects, kortweg Comfort-IA, adviseert over wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging. Wij analyseren uw situatie, adviseren verbeteringen en begeleiden u naar AVG compliancy, voldoen aan de NEN 7510 en informatieveiligheid in de praktijk. Wij geven regelmatig cursussen. Voor de eerste lijn beheren wij IBindeZorg.nl.