PARTNERS AANWEZIG OP DE INFORMATIEMARKT

Hieronder ziet u de partners die in 2023 op ons congres aanwezig waren. Zonder deze partners kunnen wij niet zo’n mooi congres neerzetten.
In 2024 kunt u weer heerlijk struinen op de informatiemarkt onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes. Een heel plezierige manier om u te laten informeren of vragen te stellen. Onze partners ontvangen u graag. Meer informatie over het bedrijf door een klik op het logo.

Dedalus levert zorgaanbieders in Nederland open en op samenwerking gerichte ICT-oplossingen, waaronder het zeer volledige MicroHIS voor huisartsen, dat zowel gehost als lokaal geïnstalleerd beschikbaar is.
Promedico – Powered by Sanday is al dertig jaar een toonaangevende softwareleverancier voor de eerstelijnszorg. Zij zien het als hun missie om bij te dragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de eerstelijns patiëntenzorg in Nederland. Dit doen zij door het leveren van een uitstekend huisartseninformatiesysteem en de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve softwaretoepassingen en –applicaties voor de eerstelijnszorg.
CompuGroup Medical SE (CGM) is Europa’s grootste ontwikkelaar van eerstelijnszorg-automatisering. In Nederland realiseert en beheert CGM ICT-toepassingen voor zorggroepen, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, huisartsenposten, apotheken, mantelzorgers en patiënten. Als enige totaalleverancier van hard- en software kan CGM productiviteit en continuïteit van de primaire processen van haar klanten garanderen.
PharmaPartners bouwt al veertig jaar zorgsystemen voor huisartsen, huisartsenposten en openbare apotheken binnen de eerste lijn. Deze systemen bouwt PharmaPartners vanuit de overtuiging dat ICT-oplossingen van toegevoegde waarde zijn in de manier waarop zorgverleners willen werken en samenwerken, binnen de praktijk of apotheek, de zorgorganisatie en de regio. Omdat zij ervan overtuigd zijn dat je samen meer bereikt dan alleen, maken ze gebruik van ICT die verbindt.
OmniHis – Powered by Sanday is opgericht door huisartsen. Deze huisartsen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze producten en diensten. Vanuit hun praktijkervaring ontwikkelen we software voor huisartsenpraktijken. Onze software is erop gericht de werkprocessen binnen de huisartsenpraktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen.
VIPLive verbindt huisartsen en hun ketenpartners regionaal. Met elkaar en met patiënten – van netwerkzorg tot acute zorg. En VIPLive verlicht op innovatieve manieren de werkdruk van zorgverleners. Bijvoorbeeld door patiënten digitaal hun triage en anamnese te laten doorlopen. Door ACP registreerbaar en deelbaar te maken. En door dossier-uitwisseling binnen ZCC’s te ondersteunen. Zo blijft goede zorg toegankelijk en daar doen we het voor!
Digitalis is een ontwikkelaar van digitale kennissystemen en werkt al decennia op het raakvlak van gezondheidszorg, farmacotherapie en kennismanagement. Doel is optimalisering van het geneesmiddelengebruik, gericht op doelmatigheid en veiligheid. Kennismanagement is het sleutelwoord. Focus is besluitvormings- en beslissingsondersteuning. Producten en diensten zijn o.m. Prescriptor, Clinical Rules, Formularium, NHG Rx app, Rx ConForm en Rx Overleg.
Zorgscherm faciliteert informatieschermen in de eerstelijns waarbij zowel praktijkinformatie als voorlichtingsmateriaal/ gezondheidsinformatie kan worden getoond in een herkenbare eigen stijl. De eenvoud en tegelijkertijd de veelzijdigheid van Zorgscherm maken het een krachtig en tóch voordelig communicatiemiddel. Naast Zorgscherm kan er ook gewerkt worden met de Zorgstand aanmeldzuil. Deze zelfservice oplossing biedt ook de optie voor een tevredenheidsonderzoek.

HMCC Medical Group | HMCC HMCC levert volwaardige patiëntenzorg op afstand en staat voor een totaalconcept van inclusiviteit in een voor de patiënt vertrouwde omgeving. De bereikbaarheid van de huisartspraktijk en de manier waarop de praktijk de patiënt telefonisch te woord staat, zeggen veel over klantvriendelijkheid. HMCC kan voor de huisartsenpraktijk de telefoon beantwoorden op momenten dat de praktijk daar behoefte aan heeft, bij afwezigheid van de assistente of alleen tijdens piekmomenten.

 

Quin ondersteunt huisartsen en patiënten gedurende alle fases van het zorgtraject. Aan de hand van een mix van samenhangende, digitale tools stimuleren we zelfzorg en -regie voor patiënten en stroomlijnen we inkomende zorgvragen. Hierdoor neemt de werkdruk op de praktijk af  en ontstaat er meer ruimte voor toegankelijke, persoonlijke zorg. 

Danthas | Ontzorging op ICT-gebied zorgt ervoor dat u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten. We willen daarin graag met u meedenken. We leveren kostenbesparende ICT oplossingen op het gebied van online werken, server- en werkplekbeheer, kantoorautomatisering en heel veel meer. 

Medichain ICT is een totaalaanbieder op het gebied van ICT diensten voor de 1e lijns gezondheidzorg. Wij kennen de markt, de spelers en de toepassingen. Onze jarenlange ervaring maakt dat wij u kunnen adviseren bij uw ICT-vraagstukken. Medichain levert en beheert uw lokale ICT-omgeving, telefonie, netwerken en infrastructuren. Office 365 en Azure zijn bouwstenen voor moderne toepassingen. Beveiliging en inrichting op basis van de NEN7510. We praten graag verder met u op onze stand.

GMS kan beschreven worden als een eigenwijze club gedreven specialisten. Een hecht familiebedrijf met de professionaliteit om kleine en grote opdrachtgevers te kunnen bedienen. Met ruim 40 jaar ervaring is GMS specialist op het gebied van vertrouwelijk bewerken, digitaliseren en vernietigen van (patiënten)dossiers. Wij zijn ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), en ISO27001 (informatiebeveiliging) gecertificeerd.

NHGDoc is een medisch beslisondersteunend systeem geïntegreerd in het Huisarts Informatie Systeem. De inhoud van NHGDoc is gebaseerd op de medische richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap en is tevens in samenwerking met het NHG tot stand gekomen. In het systeem zijn de richtlijnen vertaald naar digitale adviezen die zijn afgestemd op de individuele patiënt. NHGDoc vergelijkt daarbij de informatie in het patiëntendossier met de aanbevelingen in de NHG-Standaarden. Is er een discrepantie tussen wat er in de richtlijn wordt aanbevolen en de informatie in het dossier? Dan geeft NHGDoc een melding. De focus bij NHGDoc ligt nu bij de zogenaamde diepe integratie van het systeem. Hierbij is NHGDoc niet langer beschikbaar onder een aparte knop, maar geïntegreerd in het HIS zelf. Slimme adviezen die worden getoond terwijl u bijvoorbeeld het deelcontact invult. Benieuwd wat diepe integratie voor uw HIS inhoudt? Kom langs bij onze stand of bezoek de workshop van onze directeur Eric Grosfeld over dit onderwerp.

Bij Enovation brengen we al 40 jaar technologie en zorg samen. Door digitale samenwerking en verbinding tussen mensen te faciliteren maken we de zorg van nu en de toekomst mogelijk, waarin de beleving van de patiënt centraal staat. Dankzij onze oplossingen kunnen zorgverleners zich richten op wat het belangrijkst is: tijd en aandacht voor de mens. Dit doen wij middels het Enovation Platform, wat bestaat uit een breed scala aan oplossingen voor o.a. veilige communicatie, via e-mail (Enovation ZorgMail) en beeldbellen (Enovation Zaurus).

Bij Pharmeon geloven we dat zowel zorgaanbieders als zorgconsumenten het gelukkigst worden van tijd. Met digitale toepassingen maken we zorg efficiënter en beter bereikbaar. Zorgprofessionals helpen we door het contact met hun patiënten makkelijker en efficiënter te organiseren. Daardoor zijn zij minder tijd kwijt aan gedoe en geregel. Dat betekent meer tijd voor het echte werk: zorg voor de patiënt. Alleen al door het online aanvragen van herhaalrecepten kan een praktijk veel tijd besparen. En dat is nog maar het begin. Patiënten helpen we door het contact met zorgverleners te regelen. Niet meer bellen voor een recept of afspraak, maar zelf regelen op het moment dat het hen uitkomt. Bovendien vinden ze alle zorgverleners op één plek, wat ook weer een hoop tijd scheelt. Bij alles wat we doen, stellen we onszelf de vraag of het leidt tot ‘meer tijd voor zorg’. Zo maken wij het makkelijkste, meest complete platform om zorg te regelen voor heel Nederland.

Het patiëntenportaal HuisartsDichtbij is ontwikkeld door Digital Healthcare, de digitale tak van Arts en Zorg Groep. Arts en Zorg is de grootste eerstelijnszorgorganisatie van Nederland. Sinds 2016 ontwikkelen wij digitale diensten om zorg makkelijker en slimmer te maken. Dat doen we door nauw samen te werken met zorgverleners. Met hun inzichten blijven wij onze diensten verder ontwikkelen. Zo maken we de huisartsenzorg toegankelijk en efficiënt voor zowel patiënt als zorgverlener.

Al 65 jaar zijn wij de wetenschappelijke beroepsvereniging die met en voor huisartsen richtlijnen, kwaliteitskaders en implementatieproducten maakt. Wij doen ons werk onafhankelijk. Overheden, farmaceuten en anderen hebben geen invloed op ons. Door de gezamenlijkheid stellen – wij huisartsen – de kaders en normen voor de huisartsenzorg. Daarmee behartigt het NHG de inhoudelijke belangen van het huisartsenvak. We ontwikkelen o.a. richtlijnen, zoals de NHG-standaarden en Behandelrichtlijnen, patiëntenvoorlichting op Thuisarts.nl. Ook delen wij graag onze kennis en ontwikkelen handleidingen, praktijkwijzers en voorbeeldprotocollen. Denk ook aan de NHG-Triagewijzer. 

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via de zorginfrastructuur van het LSP. VZVZ zorgt ervoor dat het netwerk goed functioneert, zodat bijvoorbeeld zorgverleners alleen de gegevens kunnen inzien die voor hun beroepsgroep zijn toegestaan. Ook zorgt VZVZ ervoor dat het netwerk bijhoudt wie gegevens aanmeldt en wie gegevens opvraagt.
MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgaanbieders. Ze maakt en onderhoudt de spelregels via het MedMij Afsprakenstelsel. Organisaties die aantoonbaar aan deze spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Het label kun je tegenkomen in diverse online persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Ook zie je het label bij zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals. Je weet dan dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden met je PGO en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

De oplossingen van Medi-Link komen uit de praktijk. Letterlijk. Onze persoonlijke en directe ervaring in de huisartsenpraktijk heeft geleid tot de ontwikkeling van Sendi. Dat maakt ons tot een partner van triagist, praktijkassistent en huisarts.

Het eerstelijns CMIO netwerk is een landelijk netwerk en heeft als doel kennis over zorg ICT en innovatie in de eerste lijn te delen.
Onze leden zijn huisartsen (CMIO’s) die zich binnen hun organisatie bezig houden met informatiemanagement.
Vcare vindt dat gezondheidszorg toegankelijk moet blijven voor iedereen. Daarom ontwikkelen we intuïtieve, gebruiksvriendelijke en integreerbare communicatiesoftware en telefonie oplossingen waarmee we zorgprofessionals verbinden met patiënten en werkprocessen bij zorginstellingen vergemakkelijken. Kom langs bij onze stand en ontdek wat Vcare voor u kan doen.
Kennis voor betere zorg! Nivel werkt met andere NedHIS deelnemers samen aan onderzoek in de eerste lijns zorg. Nivel volgt discipline overstijgende zorgpaden in de eerste lijn van patiënt. Privacy, informatiebeveiliging (sinds 2016 NEN-7510 certificaat) en governance staan hoog in het vaandel. Zorgverleners hechten waarde aan onafhankelijk onderzoek. Doe ook mee en werk mee aan kennis voor betere zorg.

Ksyos is hét digitale ziekenhuis voor Nederland. Patiënten kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische zorg voor laagcomplexe klachten op het gebied van cardiologie, GGZ, dermatologie, oogheelkunde, slaapgeneeskunde, longgeneeskunde en obesitas. Digitaal waar het kan, fysiek waar het moet. Dit betekent voor de huisarts: meer tijd voor de patiënt, minder werkdruk en minder onnodige kosten. Voor de patiënt betekent dit: geen wachttijden, zorg thuis of dichtbij huis, snellere diagnose en een snelle start van behandeling als dit nodig blijkt. Zo houden we de zorg bereikbaar voor iedereen.

MedNet is hét onafhankelijke platform voor en door medisch professionals. Met een brede kritische blik op de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg helpt MedNet u dagelijks met het filteren van nieuws en geaccrediteerde nascholingen binnen uw vakgebied. Om ervoor te zorgen dat de zorgprofessional zich volledig op de zorg voor hun patiënten en cliënten kunnen richten, wil Bohn Stafleu van Loghum jou optimaal ontzorgen. Met kwalitatief hoogstaande, eenvoudig bereikbare vakinformatie en ondersteunende middelen zorgen wij ervoor dat de zorgverlener over voldoende kennis, vaardigheden en technieken beschikt.