PARTNERS AANWEZIG OP DE INFORMATIEMARKT

Hieronder ziet u de partners die in 2022 op ons congres aanwezig zouden zijn. Zonder deze partners kunnen wij niet zo’n mooi congres neerzetten.
Op 22 maart 2023 kunt u weer heerlijk struinen op de informatiemarkt onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes. Een heel plezierige manier om u te laten informeren of vragen te stellen. Onze partners ontvangen u graag. Meer informatie over het bedrijf door een klik op het logo.

Dedalus levert zorgaanbieders in Nederland open en op samenwerking gerichte ICT-oplossingen, waaronder het zeer volledige MicroHIS voor huisartsen, dat zowel gehost als lokaal geïnstalleerd beschikbaar is.

Promedico ICT is al dertig jaar een toonaangevende softwareleverancier voor de eerstelijnszorg. Zij zien het als hun missie om bij te dragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de eerstelijns patiëntenzorg in Nederland. Dit doen zij door het leveren van een uitstekend huisartseninformatiesysteem en de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve softwaretoepassingen en –applicaties voor de eerstelijnszorg.

CompuGroup Medical SE (CGM) is Europa’s grootste ontwikkelaar van eerstelijnszorg-automatisering. In Nederland realiseert en beheert CGM ICT-toepassingen voor zorggroepen, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, huisartsenposten, apotheken, mantelzorgers en patiënten. Als enige totaalleverancier van hard- en software kan CGM productiviteit en continuïteit van de primaire processen van haar klanten garanderen.

PharmaPartners bouwt al veertig jaar zorgsystemen voor huisartsen, huisartsenposten en openbare apotheken binnen de eerste lijn. Deze systemen bouwt PharmaPartners vanuit de overtuiging dat ICT-oplossingen van toegevoegde waarde zijn in de manier waarop zorgverleners willen werken en samenwerken, binnen de praktijk of apotheek, de zorgorganisatie en de regio. Omdat zij ervan overtuigd zijn dat je samen meer bereikt dan alleen, maken ze gebruik van ICT die verbindt.

OmniHis B.V. is opgericht door huisartsen. Deze huisartsen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze producten en diensten. Vanuit hun praktijkervaring ontwikkelen we software voor huisartsenpraktijken. Onze software is erop gericht de werkprocessen binnen de huisartsenpraktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen.

VIPLive verbindt huisartsen en hun ketenpartners regionaal. Met elkaar en met patiënten – van netwerkzorg tot acute zorg. En VIPLive verlicht op innovatieve manieren de werkdruk van zorgverleners. Bijvoorbeeld door patiënten digitaal hun triage en anamnese te laten doorlopen. Door ACP registreerbaar en deelbaar te maken. En door dossier-uitwisseling binnen ZCC’s te ondersteunen. Zo blijft goede zorg toegankelijk en daar doen we het voor!

Digitalis is een ontwikkelaar van digitale kennnissystemen en werkt al decennia op het raakvlak van gezondheidszorg, farmacotherapie en kennismanagement. Doel is optimalisering van het geneesmiddelengebruik, gericht op doelmatigheid en veiligheid. Kennismanagement is het sleutelwoord. Focus is besluitvormings- en beslissingsondersteuning. Producten en diensten zijn o.m. Prescriptor, Clinical Rules, Formularium, STEPselect

Zorgscherm faciliteert informatieschermen in de eerstelijns waarbij zowel praktijkinformatie als voorlichtingsmateriaal/ gezondheidsinformatie kan worden getoond in een herkenbare eigen stijl. De eenvoud en tegelijkertijd de veelzijdigheid van Zorgscherm maken het een krachtig en tóch voordelig communicatiemiddel. Naast Zorgscherm kan er ook gewerkt worden met de Zorgstand aanmeldzuil. Deze zelfservice oplossing biedt ook de optie voor een tevredenheidsonderzoek.   

Danthas | Ontzorging op ICT-gebied zorgt ervoor dat u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten. We willen daarin graag met u meedenken. We leveren kostenbesparende ICT oplossingen op het gebied van online werken, server- en werkplekbeheer, kantoorautomatisering en heel veel meer. 

Medichain is de ‘Praktijkservice voor huisartsen’. Wij zoeken naar de ‘best practice” aan producten en diensten. Eén aanspreekpunt voor al uw praktijkzaken. Onze “Best Practises” zijn:
1. Medichain Standaard: De ‘best practice’ aan verbruiksmaterialen voor in de huisartsenpraktijk voor een scherpe prijs.
2. MediPhone: VoIP telefonie geoptimaliseerd voor de huisartsenpraktijk/apotheek.
3. Mijn Dokter App: Optimaal bereikbaar zonder extra belasting van uw telefoon!
4. MediScreen: Wachtkamer informatiesysteem. Kijk op onze website Medichain.

Als onderdeel van Koninklijke Philips’ population health portfolio, willen wij de gezondheid van mensen verbeteren met digitale oplossingen voor waardegedreven en collaboratieve zorg. Philips VitalHealth maakt deel uit van een sterk ecosysteem van geïntegreerde oplossingen dat zorgorganisaties in staat stelt hun patiëntenpopulatie beter te begrijpen, zorg te coördineren en patiënten te betrekken in hun zorg.

GMS kan beschreven worden als een eigenwijze club gedreven specialisten. Een hecht familiebedrijf met de professionaliteit om kleine en grote opdrachtgevers te kunnen bedienen. Met ruim 36 jaar ervaring is GMS als organisatie één brok kennis en ervaring. GMS is specialist op het gebied van substitutiescanning en hoogvolume documentscanning. Daarnaast voldoet GMS aan de Metamorfoze kwaliteit van de Koninklijke Bibliotheek.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

Met 4.500 medisch specialisten en paramedici en 7.500 huisartsen is Ksyos de grootste zorginstelling van Nederland. Samen zien we zo’n 1.500 mensen per dag.
Patiënten kunnen bij ons direct terecht voor medisch specialistische zorg dichtbij voor niet-complexe klachten op het gebied van cardiologie, GGZ, dermatologie, oogheelkunde, slaapgeneeskunde en longgeneeskunde. Dicht bij huis, zonder wacht-en reistijd en voor een eerlijke prijs.

Elke dag werkt Pharmeon hard om zorg online goed en toegankelijk te maken via Uw Zorg online. Inmiddels hebben 1,7 miljoen patiënten en 4.000 zorgverleners zich bij ons aangesloten. Met de Uw Zorg online apps en digitale services ondersteunen we eerstelijnszorg. We maken zorg bereikbaar en we maken het makkelijk voor patiënten om medisch advies in te winnen, gegevens in te zien, of een recept te krijgen. Wij zorgen dat zij niet lang hoeven te wachten en maken de afhandeling van zorgvragen efficiënt, zodat zorgverleners tijd over houden voor persoonlijk contact. Wij doen dit samen met medewerkers, zorgaanbieders, zorgconsumenten en partner KPN.

In de huisartsenpraktijk draait alles om mensen. Om huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. En natuurlijk om de patiënten die er komen met een klacht of vraag over hun gezondheid. Het allerbeste dat u hen kunt bieden, is aandacht en een zo aangenaam mogelijk zorgpad. Bij Mediq helpen we u om altijd de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Met slimme oplossingen voor uw praktijk en uw patiënten. Zoals ons handige voorschrijfsysteem en ons zorgprogramma DiaCare dat mensen inzicht geeft in hun diabetes en de diabetesbehandelaar helpt bij het voorbereiden van afspraken.

RAM Infotechnology is Premium Cloud Service Partner voor de gezondheidszorg en overheid. De filosofie van het bedrijf is modulair uitbesteden: Maatwerk-ICT op basis van standaardcomponenten. RAM-IT heeft ruim 200 klanten. Met het eigen label eCumulus heeft RAM-IT een multi-cloud platform voor werkplek-, hosting- en netwerkdiensten. Het platform is ingericht voor On Premise, Private en Public clouddiensten. RAM-IT is verantwoordelijk voor het hosten van >18.000.000 zorgdossiers. Centraal in Nederland, op bedrijventerrein Papendorp in Utrecht waar ons hoofdkantoor is gevestigd, beschikken wij over ons eigen datacenter. Bij RAM-IT werken ruim 200 medewerkers.

Beslist goed! NHGDoc is een medisch beslisondersteunend systeem geïntegreerd in het HIS en in samenwerking met het NHG tot stand gekomen. Het slimme ICT systeem geeft patiëntspecifieke adviezen, gebaseerd op de NHG-Standaarden. Daarnaast hebben gebruikers toegang tot andere tijdbesparende tools, zoals de Bijwerkingzoeker, LabGuard en de Ziektelastmeter COPD.

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via de zorginfrastructuur van het LSP. VZVZ zorgt ervoor dat het netwerk goed functioneert, zodat bijvoorbeeld zorgverleners alleen de gegevens kunnen inzien die voor hun beroepsgroep zijn toegestaan. Ook zorgt VZVZ ervoor dat het netwerk bijhoudt wie gegevens aanmeldt en wie gegevens opvraagt.

Enovation is al meer dan 35 jaar dé gids voor zorgprofessionals en zorgconsumenten voor veilige informatie-uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie. Wij doen dit met verschillende oplossingen waaronder veilig mailen & chatten met ZorgMail Secure e-mail en ZorgMail Chat. Enovation zorgt voor effectieve verbinding tussen zorgverleners en hun systemen in de zorginstelling, tussen zorginstellingen en met de patiënt. Veilig en volgens de regels. Zonder datalekken en bochtjes af te snijden op het gebied van privacy.

Steeds meer mensen willen grip op hun gezondheidsgegevens. En er komen steeds meer apps en websites waarmee zij zelf informatie over hun gezondheid kunnen bijhouden. Goede ontwikkelingen, maar op hoeveel plekken zijn die gegevens wel niet opgeslagen? In het ziekenhuis, bij het consultatiebureau, de gemeente, de tandarts, de sportschool, de huisarts en ga zo maar door.
Daarom is er nu MedMij, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Nictiz, het ICT-instituut voor de zorg. MedMij gaat, samen met véél partners in de zorg, ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving.

Iedere inwoner van Nederland moet in 2020 kunnen beschikken over digitale toegang tot de eigen gezondheidsgegevens, te beginnen bij de patiëntgegevens van de huisarts. Het 4-jarige OPEN-programma helpt mee aan het efficiënt organiseren van de praktijkvoering en bewust kiezen voor slimme technologie en helpt daarmee het werk in de eerste lijn beter, effectiever, waardevoller en toegankelijker te maken.  OPEN staat voor Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland.

Het eerstelijns CMIO netwerk is een landelijk netwerk en heeft als doel kennis over zorg ICT en innovatie in de eerste lijn te delen.
Onze leden zijn huisartsen (CMIO’s) die zich binnen hun organisatie bezig houden met informatiemanagement.

Vcare by Vtel brengt u als zorgverlener dichter bij uw patiënt dankzij een veilige communicatie. In uw dagelijkse praktijk is een uitstekende telefonische bereikbaarheid van levensbelang. U wilt altijd en overal bereikbaar kunnen zijn via een veilige verbinding, maar zonder hoge investeringen en met beheersbare operationele kosten. Ontdek wat Vcare voor uw praktijk te bieden heeft. Meer dan de helft van de huisartsenposten, vele huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en verzorgingsinstellingen gingen u voor.

Kennis voor betere zorg! Nivel werkt met andere NedHIS deelnemers samen aan onderzoek in de eerste lijns zorg. Nivel volgt discipline overstijgende zorgpaden in de eerste lijn van patiënt. Privacy, informatiebeveiliging (sinds 2016 NEN-7510 certificaat) en governance staan hoog in het vaandel. Zorgverleners hechten waarde aan onafhankelijk onderzoek. Doe ook mee en werk mee aan kennis voor betere zorg.

Bij Caresharing draait alles om het ondersteunen van netwerkzorg. Met het product cBoards ligt de focus op het optimaal ondersteunen en stimuleren van laagdrempelige samenwerking in allerlei vormen en op allerlei zorgthema’s in een regio of in de wijk waarbij ook de patiënt en mantelzorger een prominente rol kunnen innemen. Met de applicatie cKIS ondersteunen we de meer formele ketenzorg voor patiënten met chronische aandoeningen. In 2020 wordt cPGO gelanceerd waarmee de patiënt een optimale Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGOptimaal) tot z’n beschikking heeft. Bezoek onze stand en we geven u graag een live-demonstratie.

MedNet is hét onafhankelijke platform voor en door medisch professionals. Met een brede kritische blik op de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg helpt MedNet u dagelijks met het filteren van nieuws en geaccrediteerde nascholingen binnen uw vakgebied. Om ervoor te zorgen dat de zorgprofessional zich volledig op de zorg voor hun patiënten en cliënten kunnen richten, wil Bohn Stafleu van Loghum jou optimaal ontzorgen. Met kwalitatief hoogstaande, eenvoudig bereikbare vakinformatie en ondersteunende middelen zorgen wij ervoor dat de zorgverlener over voldoende kennis, vaardigheden en technieken beschikt.