Prof. dr. P.J.E. Bindels (foto boven) en drs. L.J. van Rooijen.

LET OP: Hieronder nog het programma van 2018.

08.45 – 09.15 uur Ontvangst en registratie – We ontvangen u graag met koffie en gebak
09.15 – 09.45 uur Plenaire opening door prof.dr. P.J.E. Bindels
09.55 – 10.45 uur Sessieronde 1
10.45 – 11.15 uur Pauze op de informatiemarkt
11.15 – 12.05 uur Sessieronde 2
12.10 – 13.10 uur Ledenvergaderingen Atlas, Orego en Omnihis (huisartsen)
Sessieronde 3: voor overige deelnemers
 13.10 – 14.10 uur Lunchpauze op de informatiemarkt
Tijdens de lunchpauze sessies van standhouders,
onderaan deze pagina meer informatie
 14.10 – 15.00 uur Sessieronde 4
15.05 – 15.55 uur Sessieronde 5
15.55 – 16.25 uur Pauze op de informatiemarkt
16.25 – 17.05 uur Keynote
17.05 – 17.15 uur Sluiting door drs. L. van Rooijen
17.15 – 18.30 uur Walking dinner Hieronder informatie over de keynote en de workshops.

KEYNOTE

Keynote | 16.25 – 17.05 uur

Keynote 2018
Door: Frank Groenewegen, Security Expert bij Fox-IT

 

Frank Groenewegen was in 2018 onze keynote. Hij is regelmatig  te gast in de media om te praten over cyberbeveiliging. Hij nam ons mee in de wereld van hacking, cyberaanvallen, trends en ontwikkelingen. Voor 2019 hebben we weer een zeer inspirerende keynote. Binnenkort meer.

  

 

SESSIES

1 | SESSIE

Door: Casper Tombrock
Huisarts te Rijswijk en bestuurslid NedHIS

HET OP ORDE HOUDEN VAN HET MEDICATIE-OVERZICHT IN HET HIS

De medewerkers van de huisartsenpraktijk en de apotheek zijn beide voor de goede uitvoering van hun werk afhankelijk van adequate informatie over het gebruik van medicatie door de patiënten. Hoe kunnen beide eerstelijns zorgverleners sluitende registraties van het medicijngebruik verkrijgen? Passende afspraken tussen voorschrijvers en verstrekkers over de Informatie-uitwisseling en inregeling ervan, zijn de basis voor het op orde brengen van de lijsten. De sessie wordt gegeven in samenwerking met een apotheker.

Leerdoelen Het op orde houden van medicatie dossier.

Doelgroep Huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners

2 | SESSIE

Door: Caroline Norg
Huisarts te Haelen

 

KETENZORG ZONDER KIS – kisloos werken voor zorggroepen

Voor het registreren van de ketenzorg in de huisartsenpraktijk wordt meestal gebruikt gemaakt van een KIS. Hoewel het HIS en het KIS gekoppeld zijn, werkt de uitwisseling van de gegevens niet optimaal omdat niet in één bron geregistreerd wordt. Voor de huisarts, POH en assistente is het niet handig dat er in 2 systemen geregistreerd wordt. Zeker bij patiënten bij wie er sprake is van multi-morbiditeit, is er te weinig overzicht.Om de patiëntenzorg beter en eenvoudiger vast te leggen is een integrale oplossing gevonden waarbij de nadruk ligt op bronregistratie binnen het HIS. Hierdoor is er altijd een compleet overzicht van alle informatie over de patiënt zonder dat in twee systemen gewerkt hoeft te worden.De benchmarking en (financiële) verantwoording naar de Zorggroepen gebeurt via regelmatige uitspoel van de gegevens uit het HIS naar Vip Live. Van deze gegevens wordt een overzichtelijk ketenzorgdashboard samengesteld.

Leerdoelen
Hoe kun je komen van integratie van HIS en KIS tot één systeem.

Doelgroep
Huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners, managers, beleidsmakers in de huisartsenzorg.

3 | SESSIE

Door: Gordon Oron
Huisarts te Leerdam

ICT LEVERT TIJDWINST OP
voor assistentes, praktijkondersteuners en praktijkmanagers

De toenemende werkdruk en administratieve lasten gaat ons allen aan. Door handig(er) gebruik te maken van de ICT middelen in de praktijk kunt u tijd besparen in het belang van uzelf en de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan de planning en voorbereiding van het spreekuur. Maakt de praktijk gebruik van de takenlijst/actielijst?

Leerdoelen:
ICT dusdanig inzetten dat het tijd bespaart in plaats van kost.

Doelgroep:
Assistentes, praktijkondersteuners, praktijkmanagers.

4 | SESSIE

Door: Gordon Oron,
Huisarts te Leerdam

ICT LEVERT TIJDWINST OP
voor huisartsen

De toenemende werkdruk en administratieve lasten gaat ons allen aan. Door handig(er) gebruik te maken van de ICT middelen in de praktijk kunt u tijd besparen in het belang van uzelf en de patiënt. Welke rol kan beslisondersteuning bieden tijdens het spreekuur? Zijn thuismetingen een last of een zegen? Hoe gaat u om met de takenlijst/actielijst?

Leerdoelen
ICT dusdanig inzetten dat het tijd bespaart in plaats van kost.

Doelgroep
Huisartsen.

5 | SESSIE

Door: Heidi van den Maagdenberg,
Praktijkmanager en – ondersteuner

DECLAJA – DECLANEE: declareren, wat moeten we ermee?

We weten allemaal wat een inschrijftarief is en wat een verrichting is. Maar wanneer en hoe declareren we nu wat en waar? Enkele voorbeelden: Wát, hoe en waar declareer je als een advocaat of een verzekeringsarts informatie opvraagt? Ga je een nieuwe klant zomaar inschrijven of is het wijzer om die persoon als passant declareren en waarop baseer je die keuze? Hoe declareer je een militair die toevallig dringend hulp nodig heeft en voor je balie staat? Wat spreek je af met iemand die wegens zijn geloofsovertuiging niet verzekerd is? Waarom is het slim om tijd te steken in kwaliteit en te blijven innoveren? Hoe en waar declareer je een ‘vreemdeling’ die niet is verzekerd en geen geld heeft? Wat is handig om te weten vóór je gaat declareren.Wat mag je nu precies wanneer rekenen? Allemaal vragen waarop zo breed mogelijk wordt ingegaan in deze heldere interactieve workshop.

Leerdoelen
Inzicht krijgen in de diversiteit van verrichtingen.
Duidelijkheid over wat wel en niet gedeclareerd mag worden. Bijvoorbeeld: Wanneer spreek je van dubbel consult/ visite? Hoe zit het nu met DBC’s?
Inzicht krijgen in de instanties en termen die met de declaraties te maken hebben zoals: Vecozo Vektis NZA Rei- bestanden.
Herdeclaren ION.

Doelgroep
Assistentes, praktijkondersteuners, praktijkmanagers.

6 | SESSIE

Door: Bart Timmers,
huisarts te ‘s-Heerenberg

De 10 apps die de huisarts niet mag missen

Ineens waren ze er: Apps. Inmiddels zijn er vele honderdduizenden. Patiënten gebruiken ze, en dokters hebben er ook een aantal handige ontdekt. Maar hoe maak je nou een keuze? Welke zijn betrouwbaar? Of echt handig? In deze workshop probeert een huisarts met een bovengemiddelde interesse in mHealth een tipje van de sluier op te lichten. Welke van de meer dan 700 apps op zijn telefoon zijn nou echt de moeite waard? Welke moet je écht niet missen? Zal hij zich aan die 10 kunnen houden? En zijn ’t eigenlijk wel allemaal gezondheidsapps?…

Leerdoelen
Tips en trucs over het gebruik van handige apps voor de huisarts.

Doelgroep
Huisartsen.

7 | SESSIE

Door: Jolijn van de Bovenkamp,
Opleidingskundige, trainer-coach Leerpunt KOEL

 

TRIAGE IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

Anno 2018 is triage in de huisartsenpraktijk een must!
Door de toenemende patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijk is vaardig zijn in het triagegesprek een must have voor de doktersassistent anno nu. Het doel van een goed triage-gesprek zorgt dat de patiënt:op het juiste moment (urgentie) de juiste zorg krijgt en door de juiste hulpverlener. In deze workshop nemen we u graag mee in WHY-HOW-WHAT  en daarnaast gaan we het hebben over de eerste fase van het gesprek en het toestandsbeeld van een patiënt en online inzet van de NHG-triagewijzer.

Leerdoelen
De deelnemer is bewust en ziet het belang van triage in de dagpraktijk.
De deelnemer is bewust van het belang van een goed toestandsbeeld creëren is in de eerste fase van een triage gesprek.
De deelnemer heeft kennis van de eerste fase van een triage gesprek.
De deelnemer heeft kennis van de online NHG-triagewijzer.

Doelgroep
Doktersassistentes en andere belangstellenden.

8 | SESSIE

Door: Fieke van Genderen, praktijkverpleegkundige en Pieter Vrijdag, huisarts te Wouw

COMMUNICATIEPLATFORM ZORGVERLENER-PATIËNT

Steeds meer aanbieders komen met nieuwe applicaties die de communicatie tussen hulpverleners onderling en tussen hulpverleners en de patiënt moeten faciliteren. In deze workshop worden 2 voorbeelden gedemonstreerd. Thema’s die aan de orde komen zijn gebruiksgemak, kosten, wel/geen dubbelingen met eigen systemen, ondersteuning bij implementatie, welke patiëntencategorie heeft baat bij het systeem. Met de keuze van deze twee voorbeelden willen wij geen waardeoordeel over deze en de andere applicaties uitspreken.

Leerdoelen
Digitale ondersteuning onderlinge samenwerking in de eerste lijn.

Doelgroep
Huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners, praktijkmanagers en overige geïnteresseerden.

9 | SESSIE

Door: Berend de Vries,
Managing partner Comfort-IA

BEVEILIGING IN DE HUISARTSENPRAKTIJK
voor huisartsen

(NB: er is ook een sessie speciaal voor assistentes, praktijkondersteuners en overige geïnteresseerden, zie sessie 14).

Iedere dag werken we met persoonsgegevens: gevoelige informatie van patiënten. De Europese Privacywetgeving, de AVG, wordt op 25 mei van kracht en dreigt met hoge boetes. De nieuwe NEN 7510, norm voor informatiebeveiliging in de zorg, is er al en is knap lastig. Wat gaan we doen in de praktijk? U bent de verantwoordelijke.

Leerdoelen
Niet meer bang zijn voor de nieuwe wet- en regelgeving.
Voortaan de juiste dingen doen als het gaat om informatiebeveiliging en privacybescherming.
Aan anderen uit kunnen leggen wat nu echt moet en belangrijk is bij de AVG en de NEN 7510.

Doelgroep
Huisartsen.

10 | SESSIE

Door: Manon Kuilboer,
Productmanager huisartsen bij VZVZ

KOMT EEN PATIËNT BIJ DE DOKTER, APOTHEEK EN ZIEKENHUIS

Ja, ik weet dat ik als zorgverlener medische gegevens moet delen – als dat nodig is -, maar waarom dan? En hoe? Wat kan er tegenwoordig al wel, en wat niet? En wat kan er binnenkort? Een aantal praktijksituaties spelen wij met een echte patiënt na. Aan de hand daarvan gaan wij met u in directe dialoog om samen deze vragen en meer te beantwoorden. Verder maken wij het belang van de beschikbaarheid van gestructureerde informatie concreet en praktisch. Hierbij lichten wij een aantal onderliggende processen en randvoorwaarden toe. Die niet alleen van groot belang zijn voor de gestructureerde uitwisseling van informatie, maar ook om dit veilig te doen.

Leerdoelen
Inzicht in de risico’s van het ontbreken van medische gegevens.
Inzicht in de randvoorwaarden voor veilige uitwisseling van medische gegevens.
Huidige mogelijkheden om informatie uit te wisselen & de huidige beperkingen.
Ontwikkelingen in de nabije toekomst.
Bekendheid met de belangrijkste toepasselijke wetgeving en de deadlines.

Doelgroep
Huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners, praktijkmanagers, overige geinteresseerden.

11 | SESSIE

Door: Sylvia Veereschild, projectleider MedMij en Bart Brandenburg, voormalig huisarts, programma-adviseur MedMij

DE GEÏNFORMEERDE PATIËNT

Uw HIS bevat een schat aan gegevens die (ook?) van grote betekenis zijn voor de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van uw patiënten. Benieuwd hoe de informatie-uitwisseling tussen HIS en PGO veilig en betrouwbaar tot stand is te brengen? Na deze workshop bent u weer helemaal up-to-date!

Leerdoelen
De hoofdlijnen van MedMij en de wijze waarop dit programma de verbinding tussen het zorgdomein en het persoonsdomein tot stand gaat brengen.
De praktische betekenis van MedMij voor het werk in de huisartsenpraktijk en de informatie-uitwisseling met het huisartsen-informatiesysteem (HIS).
Welke stappen nodig zijn om deze informatie-uitwisseling tot stand te brengen, welke wetten, richtlijnen en waarborgen daarop van toepassing zijn en welke hulp beschikbaar is.
De samenhang tussen MedMij en het programma van de eerstelijnsorganisaties LHV, NHG en InEen voor de Ontsluiting van Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland (OPEN).

Doelgroep
Huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners, praktijkmanagers, overige geïnteresseerden.

12 | SESSIE

Door: Johan van der Lei,
Professor Afdeling Medische Informatica. Erasmus MC, Rotterdam.

DE IPCI QUIZ: uitdagingen bij de analyse van data

Analyse van data uit de eerste lijn vereist inzicht in hoe die data tot stand zijn gekomen. Hoe registreert een ‘gemiddelde’ huisarts? En wat is de invloed van die registratie op de uitkomsten van een studie? Aan de hand van concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van het wetenschappelijk onderzoek wordt besproken hoe registratie en onderzoek niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Leerdoelen
Inzicht in de relatie tussen registratie van data en gebruik van die data voor wetenschappelijk onderzoek. Doel is bij te dragen aan de kennis van (groepen van) huisartsen die evaluatie van zorg-gerelateerde projecten (bijv. de ‘segment 3 projecten’) ambiëren.

Doelgroep
Huisartsen.

13 | SESSIE

Door: Willem van Stempvoort, Huisarts en projectleider huisartsenopleiding Nederland

HisData, doe meer met de informatie uit het HIS

In opdracht van Huisartsopleiding Nederland en de SBOH is er de afgelopen jaren een applicatie ontwikkeld om  op basis van de gegevens uit het His de opleiding te ondersteunen. De applicatie geeft een  goed kwantitiatief beeld  van aktiviteiten van de huisarts in opleiding (aios) in de opleidingspraktijk.  De aios ziet per kwartaal overzichtelijk het aantal en de aard van de verrichtingen en welke ziektebeelden zijn gepasseerd. Deze informatie kan worden vergeleken met die van de opleider en van andere aios. Met specifieke zoekvragen wordt er relevante spiegelinformatie verzameld voor het instituutsonderwijs. Tijdens de workshop laten we zien hoe de applicatie tot stand is gekomen en welke informatie in de rapporten is terug te vinden. We willen samen bespreken welke toepassingsmogelijkheden nog meer mogelijk zijn.)

Leerdoelen
Inzicht in het gebruik van hisdata om de caseload en casemix in de praktijk inzichtelijk te maken.
Verkennen van de mogelijkheden van dit instrument bij opleidingspraktijken en bij niet opleidingspraktijken.

Doelgroep
Huisartsen, AIOS

14 | SESSIE

Door: Berend de Vries,
Managing partner Comfort-IA

BEVEILIGING IN DE HUISARTSENPRAKTIJK
Voor assistentes, praktijkondersteuners,  – managers en overige 
geïnteresseerden

Iedere dag werken we met persoonsgegevens: gevoelige informatie van patiënten. De Europese Privacywetgeving, de AVG, wordt op 25 mei van kracht en dreigt met hoge boetes. De nieuwe NEN 7510, norm voor informatiebeveiliging in de zorg, is er al. Wat gaan we doen in de praktijk?

Leerdoelen
Niet meer bang zijn voor de nieuwe wet- en regelgeving.
Voortaan de juiste dingen doen als het gaat om informatiebeveiliging en privacybescherming.
Aan anderen uit kunnen leggen wat nu echt moet en belangrijk is bij de AVG en de NEN 7510.

Doelgroep
Doktersassistentes, praktijkondersteuners, -managers en andere belangstellenden.

15 | SESSIE

Verzorgd door DXC – MicroHIS X

MicroHIS X – Tips en trucs

Tot nu toe is de workshop Tips en trucs elk jaar de meest populaire workshop die we organiseren. Er zijn vele wegen naar Rome. In deze sessie laten we u zien wat de snelle wegen en de afsnijroutes zijn om sneller uw doel te bereiken. Laat u verrassen door de vele wellicht onbekende mogelijkheden die MicroHIS biedt.

Leerdoelen
Efficiënt werken met MicroHIS.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

16 | SESSIE

Verzorgd door DXC – MicroHIS X

MicroHIS X – Ondersteuning bij nieuwe wet- en regelgeving

De komende jaren krijgt u te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet “cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens”.  Deze wetten stellen eisen aan uw organisatie, uw procedures en uw middelen.  Uitgangspunt voor deze workshop zijn de verschillende rechten van de patiënt en de consequenties daarvan voor u en uw praktijk. Deze workshop focust zich op de ondersteuning die MicroHIS biedt om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Leerdoelen
Organisatorische gevolgen van de wet en regelgeving.
Hoe software u kan ondersteunen in het voldoen aan wet en regelgeving.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS .

17 | SESSIE

Verzorgd door DXC – MicroHIS X

MicroHIS X – LSP

Het Landelijk Schakelpunt maakt het meer en meer mogelijk om gegevens te delen en op te vragen. Naast het delen van informatie ten behoeve van huisartswaarneming en het delen van informatie ten behoeve van ketenzorg kunnen er ook ICA’s en verstrekkingen worden opgevraagd. In deze workshop leert u alle ins en outs van het LSP gebruik middels MicroHIS X.

Leerdoelen
Optimaal gebruik maken van LSP functionaliteit.

Doelgroep
Gebruikers MicroHIS.

18 | SESSIE

Verzorgd door Promedico ASP

 

 

 

PROMEDICO ASP – Tips en trucs

Promedico-ASP is een HIS dat zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van de dagelijkse werkzaamheden binnen een praktijk. Het is afgestemd op de verdeling van de taken tussen de diverse praktijkmedewerkers en ondersteunt hun werkprocessen optimaal. Gedurende de workshop leert u alles over de functionaliteiten van Promedico-ASP en de manier waarop het systeem is ingericht op samenwerking en communicatie. Er wordt daarnaast speciaal ingegaan op het werken met de nieuwe agenda en de nieuwe postverwerking, en de manier waarop hiermee nog efficiënter kan worden gewerkt. Kortom: een workshop vol tips en tricks waarmee u een ASP-expert wordt.

Leerdoelen
Efficiënter met het huisartsinformatiesysteem werken.
Effectieve samenwerking tussen verschillende disciplines (in de huisartspraktijk).
Uw dagelijkse werkzaamheden ontlasten door optimaal gebruik te maken van het systeem
Overkoepelende doel: optimale zorg op maat aan de patiënt leveren.

Doelgroep
Gebruikers Promedico ASP.

19 | SESSIE

Verzorgd door Promedico ASP

PROMEDICO ASP – NEN normen

In Promedico-ASP zijn diverse aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan de NEN-normen. Een aantal van deze aanpassingen is direct zichtbaar voor gebruikers, zoals de veranderingen bij het inlogproces en het automatisch afdrukken van het woord ‘Vertrouwelijk’ op een document wanneer het een document met vertrouwelijke patiëntinformatie betreft. In de workshop hierover leert u alles over de verschillende facetten van de NEN-normen. We kijken hierbij naar hoe deze regels eruitzien, welk doel ze dienen en hoe dit er in praktijk uitziet. Hierbij wordt zowel gekeken naar aanpassingen die direct zichtbaar zijn voor gebruikers als naar aanpassingen die niet direct zichtbaar zijn in het systeem voor gebruikers.

Leerdoelen
Veilig omgaan met patiëntdossiers en gegevensuitwisseling.
Begrijpen hoe de NEN-normen worden toegepast binnen Promedico-ASP
Begrijpen hoe u binnen de praktijk kan bijdragen aan de handhaving van de NEN-normen.

Doelgroep
Gebruikers Promedico ASP.

20 | SESSIE

Verzorgd door Promedico ASP

 

 

 

PROMEDICO ASP – KIS in HIS

Voor optimale zorgverlening is multidisciplinaire samenwerking en eenvoudige, overzichtelijke communicatie tussen de verschillende informatiesystemen binnen de keten van cruciaal belang. Niet alleen de zorgverleners, maar juist ook hun systemen moeten goed met elkaar kunnen ‘praten’. Om samenwerking via het individueel behandelplan en zorgplan te bewerkstelligen, hebben Promedico en Care2U daarom de handen ineen geslagen voor het project ‘KIS in HIS’. De eerste fase hiervan is al in pilot. Hiervoor zijn een aantal basisfunctionaliteiten uit het KIS Care2U in Promedico-ASP geïmplementeerd, waaronder een aantal ketenzorgprotocollen. Hierdoor kan de POH deze protocollen direct invullen en registreren in het HIS waardoor niet dubbel hoeft te worden geregistreerd. En, doordat deze protocollen in het HIS geïmplementeerd zijn kan een consult vervolgens ook worden ondersteund met intelligente protocollen. In de workshop kijken we naar hoe KIS in HIS op nog meer manieren gaat bijdragen aan eenvoudige en optimale samenwerking binnen de keten. Hierbij behandelen we de voortgang van het project en leer je alle ins en outs over het praktische gebruik van KIS in HIS voor Promedico-ASP gebruikers.

Leerdoelen
Leren over KIS in HIS en de betekenis hiervan voor uw praktijk.

Doelgroep
Gebruikers Promedico ASP.

21 | SESSIE

Verzorgd door Medicom

MEDICOM – Tips en trucs

Heeft u het gevoel dat u niet alle functionaliteiten gebruikt die Medicom te bieden heeft? Haal meer uit Medicom en schrijf u in voor de workshop Tips en Trucs. Tijdens de workshop ontvangt u onder andere tips en trucs over de agenda, actielijsten, verhuisdossier, ICA’s, e-health en MedicomSmart. Tevens heeft u de mogelijkheid om praktijkgerichte vragen te stellen aan de consultant.

Leerdoel
Optimaal gebruik maken van het systeem.

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

22 | SESSIE

Verzorgd door Medicom

MEDICOM – Nieuwe privacywetgeving

Over twee maanden treedt de AVG in werking en dit heeft impact op de dagelijkse gang van zaken bij u in de praktijk. Graag nemen wij jullie mee in de wereld van de privacywetgeving. Dit zullen wij doen aan de hand van een aantal concrete voorbeelden. Wij laten jullie onder andere zien hoe men MijnGezondheid.net kan inzetten voor digitale inzage in het dossier voor uw patiënten. MijnGezondheid.net is de meest gebruikte persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van Nederland. Daarnaast gaan we in op enkele praktische casussen in Medicom op het gebied van privacy, denk hierbij aan het opschonen van de medewerkerstabel, het toekennen van rollen binnen de huisartsenpraktijk en het gebruik van de privacyvlag op het cluster. Ook zullen we jullie meenemen in de wijzigen in Medicom die betrekking hebben op de nieuwe privacywet.

Leerdoel
Inzicht in privacy gerelateerde veranderingen in het product.
Awareness op het gebied van autorisatie.
Bewust zijn van de privacy van de patiënt.

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

23 | SESSIE

Verzorgd door Medicom

MEDICOM – Multidisciplinair

Het groeiend aantal patiënten, de toegenomen complexiteit en het stijgend volume van de zorgvraag heeft diverse gevolgen. Zo vergroot het de druk op de eerste lijn, vergroot het de verantwoordelijkheid van de huisarts en vraagt het om meer afstemming met steeds meer disciplines. Meer kwetsbare ouderen en GGZ-patiënten die langer thuis blijven, én meer chronische patiënten, zorgen voor nieuwe uitdagingen. De huisarts werkt steeds meer samen: POH-er Diabetes, astma/COPD, CVRM, GGZ, paramedici, specialist ouderengeneeskunde, praktijkverpleegkundige, kaderarts en meer.PharmaPartners wil de huisartsenzorg in haar volle breedte ondersteunen, nu en in de toekomst, 24x7 met Medicom, Hapicom en MijnGezondheid.Net. Graag nemen wij u tijdens deze workshop mee in onze visie en hoe wie hier met Medicom Multidisciplinair invulling aan geven.

Leerdoel
Informeren.

Doelgroep
Gebruikers Medicom.

24 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS – Tips en trucs

Als je een tijd met een computerprogramma werkt heb je voor jezelf een manier gevonden om het programma te gebruiken. Als het goed is, doet het programma wat het moet doen en kom je tot het gewenste resultaat. Er worden echter steeds nieuwe functies ontwikkeld en van de al bestaande functies wordt een deel nooit gebruikt. De workshop Tips en Trucs is bedoeld om u te wijzen op verschillende functies die u misschien over het hoofd hebt gezien maar welke wel handig zijn om te gebruiken. We laten in deze workshop in een vlot tempo verschillende functies de revue passeren. Aan de hand van de onderwerpen gaan we het gesprek aan met de deelnemers. Misschien hebt u zelf ook nog wel een tip voor uw collega’s of voor ons.

Leerdoelen
Na het volgen van de workshop heeft de deelnemer een aantal bruikbare nieuwe functies van CGM HUISARTS geleerd.

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

25 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

CGM HUISARTS  – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat betekent de AVG voor u als verantwoordelijke voor de data, voor ons als leverancier van uw HIS en daarmee verwerker van die data? Hoe werken we daarbij samen? Hoe ondersteunen wij u in uw plichten die de AVG met zich meebrengt? Hoe verhoudt zich dit t.o.v. de NEN 7510? Hoe is de positie van de patiënt in relatie tot de AVG, wat betekent dat voor u en hoe gaat de software u daarbij ondersteunen? Hierbij komen zaken aan de orde als: datalekken, bewaartermijnen, recht op vergeten, logging en verslaglegging, verwerkersovereenkomst, “security by design”.

Leerdoelen
Inzicht in de hoofdlijnen van de AVG.
Consequenties van de AVG voor de dagelijkse praktijk bij huisarts en leverancier.
Vertaling van de AVG naar het gebruik van het HIS.
Herkennen van datalekken en procedure van melden

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS.

26 | SESSIE

Verzorgd door CGM HUISARTS

 

 

 

CGM HUISARTS  – eServices

Er wordt uitleg gegeven over eServices, de volledige integratie met CGM HUISARTS, de nieuwe functionaliteiten, en het verplicht digitaal openstellen van het patiëntendossier door huisartsen per 1-1-2019.

Leerdoelen

Doelgroep
Gebruikers CGM HUISARTS

27 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis Scipio – Tips en trucs

Waarom OmniHisScipio het meest gebruiksvriendelijke HIS van Nederland is, wordt tijdens deze workshop duidelijk gemaakt door ervaringen van gebruikers uit de praktijk. Gedurende dit populaire open vragenuurtje komen vele aspecten van het HIS aan de orde. Zoals: nieuwe functionaliteiten, interface-functionaliteiten, medische rapportage, het programmatisch werken, et cetera

Leerdoelen
Meer halen uit het systeem wat u dagelijks gebruikt.

Doelgroep
Gebruikers OmniHis Scipio.

28 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis Scipio – Nieuwe wetgeving gegevensbescherming

Bent u klaar voor de invoering van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Vanaf 28 mei 2018 treedt de wet inwerking en heeft het voor zorgverleners procedurele & organisatorische wijzigingen ten gevolg. In deze workshop bieden we u handvatten zodat u meer bewust bent over de privacy van uw patiënt en wat u aan informatiebeveiliging kunt doen.

Leerdoelen
Bewustwording op het gebied van privacy.
Inzicht in het beveiligen van de patiëntgegevens.

Doelgroep
Gebruikers OmniHis Scipio.

29 | SESSIE

Verzorgd door OmniHis Scipio

OmniHis Scipio – to KIS or not to KIS

Veel zorggroepen en gezondheidscentra zijn op zoek naar een multidisciplinair informatiesysteem. Een systeem voor het vastleggen van de gebruikelijke medische gegevens. Hoe kunnen betrokken hulpverleners, in de keten, een bijdrage leveren voor informatie uitwisseling? Hoe dient het zorgprogramma te worden ondersteund? Antwoord op de uitdaging, wordt het een KIS (Ketenzorg informatie systeem) of een systeem dat huisarts- en ketenzorg functies combineert komt tijdens deze workshop aan bod.

Leerdoelen
Ketenzorg processen binnen OmniHisScipio
Informatie uitwisseling en protocollaire zorgprogramma’s

Doelgroep
Gebruikers OmniHis Scipio.

30 | SESSIE

Verzorgd door Promedico VDF

Promedico VDF – Tips en trucs

Promedico-VDF is specifiek gemaakt voor ondersteuning van de workflow in de apotheekhoudende huisartspraktijk. Werkt u hier dagelijks mee en wilt u leren nog efficiënter en veiliger met het systeem te werken? Na het volgen van deze workshop, waarin wij u leren Promedico-VDF optimaal te benutten, bent u een VDF-expert. In de workshop doorlopen we stap voor stap diverse herkenbare processen, onderwerpen uit onder andere de agenda en de takenlijst komen hierbij aan bod. Daarnaast lichten we ook enkele nieuwe functionaliteiten toe en is er uiteraard de mogelijkheid voor u om vragen te stellen.

Leerdoelen
Efficiënter met het huisartsinformatiesysteem werken.
Een optimale workflow binnen uw praktijk.
Effectieve samenwerking tussen verschillende disciplines in de apotheekhoudende huisartspraktijk.
Overkoepelende doel: door nog efficiënter te werken optimale zorg op maat aan de patiënt leveren.

Doelgroep
Gebruikers Promedico VDF.

31 | SESSIE

Verzorgd door Promedico VDF

PROMEDICO VDF – NEN-normen

In Promedico-VDF zijn diverse aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan de NEN-normen. Een aantal van deze aanpassingen is direct zichtbaar voor gebruikers, zoals de veranderingen bij het inlogproces en het automatisch afdrukken van het woord ‘Vertrouwelijk’ op een document wanneer het een document met vertrouwelijke patiëntinformatie betreft. In de workshop hierover leert u alles over de verschillende facetten van de NEN-normen. We kijken hierbij naar hoe deze regels eruitzien, welk doel ze dienen en hoe dit er in praktijk uitziet. Hierbij wordt zowel gekeken naar aanpassingen die direct zichtbaar zijn voor gebruikers als naar aanpassingen die niet direct zichtbaar zijn in het systeem voor gebruikers.

Leerdoelen
Veilig omgaan met patiëntdossiers en gegevensuitwisseling.
Begrijpen hoe de NEN-normen worden toegepast binnen Promedico-VDF
Begrijpen hoe u binnen de praktijk kan bijdragen aan de handhaving van de NEN-normen.

Doelgroep
Gebruikers Promedico VDF.

32 | SESSIE

Verzorgd door Promedico VDF

 

 

 

PROMEDICO VDF – Nieuwe ontwikkelingen

<volgt>

Leerdoelen:
<volgt>

Doelgroep
Promedico VDF gebruikers.

In de lunchpauze zullen een aantal standhouders een sessie van 20 minuten verzorgen. Inschrijven is niet nodig, kom gewoon langs. Hieronder een korte omschrijving van de sessies van Digitalis, VitalHealth, Whitebox en Z-netwerken.

Digitalis: Conform Formularium Service

Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland zijn overeengekomen dat zij vanaf 2018 inzetten op een vernieuwing van de prestatie ‘Doelmatig Voorschrijven’. De nieuwe prestatie ‘Formulariumgericht voorschrijven met behulp van een EVS’ (Segment 3) wordt gestimuleerd door een beloning. Ter ondersteuning van deze nieuwe prestatie heeft Digitalis als uitbreiding op Prescriptor-EVS een tool ontwikkeld: Conform Formularium Service (CFS). CFS kan worden ingezet tijdens de recept-invoer in het HIS. De voorschrijver krijgt realtime feedback of het gekozen middel binnen de kaders van de overeengekomen formularia vallen. Dit laatste kan regionaal verschillen, afhankelijk van de geaccordeerde formularium-afspraken. Met de ontwikkeling van CFS komen we ook tegemoet aan de artsen die geen behoefte hebben om elk formularium-recept indicatiegericht via Prescriptor-EVS te moeten voorschrijven. Tijdens de workshop worden de faciliteiten gedemonstreerd voor de online monitoring van deelnemende praktijken. Deze ‘monitor’ kan als basis dienen voor de vereiste rapportage om aan de ‘Segment 3 beloning’ te voldoen. Daarnaast wordt CFS doorontwikkeld tot een praktijkmonitor en zal zo aan de deelnemers meer inzicht geven in het eigen voorschrijfgedrag.

De sessies worden gegeven tijdens de lunchpauze.

Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Z-Netwerken: Sessie Veilig communiceren met ZorgMail

In deze sessie laten wij u zien hoe u met ZorgMail veilig communiceert met patiënten, mantelzorgers, collega-zorgverleners en zorginstellingen. Veel huisartsen maken al jarenlang gebruik van ZorgMail voor het ontvangen van berichten, maar er zijn zoveel meer mogelijkheden. Zoals veilig e-mailen met patiënt en zorgverlener. Met de invoering van de AVG per 25 mei worden de privacy regels aangescherpt. De bescherming van vertrouwelijke gegevens die digitaal worden uitgewisseld is hierbij een belangrijk onderdeel. In de sessie geven wij u een inkijk in de mogelijkheden van veilig e-mailen met andere ZorgMail deelnemers, patiënten, mantelzorgers en andere professionals. De sessie biedt praktische tips die u in de huisartsenpraktijk direct kunt toepassen.

In onze sessie worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:
– Beveiligd e-mailen met patiënten,
– Integratie met mailprogramma’s zoals Outlook,
– Het vinden van beveiligde e-mailadressen van zorgverleners en instellingen,
– Beveiligd e-mailen met zorgverleners en andere professionals in de zorg en bij gemeenten,

De sessies worden gegeven tijdens de lunchpauze.

Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

VitalHealth

e-Vita is een interactief zelfmanagementplatform voor de patiënt, praktijk en wijk. Door actuele zorginformatie van de patiënt beschikbaar te stellen op een platform waar zowel de zorgverlener als de patiënt bij kan, ontstaat een betere samenwerking en betere zorg. Het patiëntenportaal verbindt de patiënt en zijn mantelzorgers met het zorgnetwerk.
Hoe kan dit platform het verschil maken in uw dagelijkse praktijk?
Tijdens deze workshop deelt productmanager Hero Torenbeek de best practices van e-Vita:
Hoe zet u consultvoorbereiding in om uw consulttijd zo efficiënt mogelijk te benutten?
Hoe benut u digitale educatie om de patiënt dagelijks betere gezondheidsbesluiten te laten nemen?
Hoe kan het gebruik van het zelfmanagementplatform door patiënten en zorgverleners gemonitord worden?

De sessies worden gegeven tijdens de lunchpauze.

Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.

Whitebox

AVG-proof, veilig en eenvoudig communiceren met collega’s met behulp van de Whitebox.
Het delen van actuele patiëntinformatie is essentieel voor een goed werkende praktijk. Of het nu gaat om waarneming, een tijdelijke overdracht van gegevens naar een ketenpartner of het kunnen controleren van een medicatiedossier samen met de apotheek: veiligheid, zorgvuldigheid en eenvoud in het gebruik zijn essentieel. Hierbij is het cruciaal dat dat medische gegevens niet onnodig en op onveilige wijze worden gedeeld. De Whitebox is een communicatiesysteem dat voorop loopt in privacybescherming omdat het de controle over medische gegevens geheel bij de arts en de patiënt legt. Hiermee is de patiënt ervan verzekerd dat haar gegevens veilig zijn en de arts ten volste aan het beroepsgeheim voldoet, en kunnen arts en patiënt de informatie volgen door de keten. Tijdens het NedHIS congres presenteert Whitebox haar oplossing en biedt inzicht in de eerste ervaringen uit de praktijk.
Leerdoel: Hoe kun je op een veilige manier patiëntinformatie delen vanuit het eigen HIS?
Doelgroep: Huisartsen, apothekers, praktijkondersteuners, managers, beleidsmakers in de huisartsenzorg.

De sessies worden gegeven tijdens de lunchpauze.

Inschrijven niet nodig. Kom gewoon langs.