Privacyverklaring

Privacy policy

1. Algemeen
Nedhis met suborganisaties Atlas, Orego, OmniHis, VeGOM en de werkmaatschappij Stichting Ondersteuning Gebruikersverenigingen verzamelen op de websites www.nedhis.nl, www.nedhis-congres.nl en www.syntheshis.nl persoonsgegevens. In deze verklaring geven we aan, om welke gegevens het gaat, voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken en de rechten die u hebt in het kader van deze gegevensverwerking.

Uw gegevens worden niet aan andere partijen beschikbaar gesteld. Als Nedhis of het SOG gebruik maken van (sub-)verwerkers, dan wordt daarmee een Verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van artikel 28 lid 3 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

2. Gegevensverzameling
Op de websites van Nedhis en het SOG kunt u een contactformulier invullen, om u te abonneren op de nieuwsbrief. De informatie die u invult op het contactformulier komt terecht bij het SOG escretariaat: secretariaat@nedhis.nl.

3. Cookies
Deze website maakt gebruik van analyse cookies om bij te houden hoe de website door gebruikers wordt gebruikt. De informatie uit het surfgedrag wordt uitsluitend gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Als u onze website bezoekt wordt automatisch enige informatie opgeslagen op uw computer in de vorm van een cookie, zodat u bij een volgend bezoek automatisch herkend wordt. Met cookies kan de inhoud van onze website en diensten beter afgestemd worden op uw behoeftes.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de instellingen aan te passen. Echter hierdoor kan het zijn dat u niet optimaal gebruik kunt maken van deze website.

4. Bewaartermijn
De door u verstrekte contactgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om uw vraag afdoende te beantwoorden. Daarna worden ze verwijderd.

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief, dan wordt uw e-mailadres bewaard zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief. U kunt uzelf te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrievenservice.

Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan voor de doelen die in dit artikel worden genoemd.

5. Verwijdering, aanvulling, correctie, inzage
Nedhis met suborganisaties Atlas, Orego, OmniHis, VeGOM en de werkmaatschappij Stichting Ondersteuning Gebruikersverenigingen werken conform NEN 7510, 7512 en 7513 en hebben procedures ingericht voor het verwijderen, aanvullen, corrigeren of inzage geven in de gegevens die wij van u verzamelen.

6. Hyperlinks naar andere websites
De website www.nedhis.nl, www.nedhis-congres.nl en www.syntheshis.nl kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites. Door op de link te klikken, verlaat u deze websites.

Nedhis met suborganisaties Atlas, Orego, OmniHis, VeGOM en de werkmaatschappij Stichting Ondersteuning Gebruikersverenigingen hebben geen zeggenschap over andere websites en zijn niet aansprakelijk voor de werking, inhoud en/of diensten en/of websites van derden.

7. Beveiliging
www.nedhis.nl, www.nedhis-congres.nl en www.syntheshis.nl zijn een beveiligde websites. U herkent dit in de browser aan de extensie “https” en een gesloten slotje.

8. Klachten, vragen en verbetersuggesties
Heeft u klachten, vragen of verbetersuggesties inzake de gegevensverwerking door Nedhis met suborganisaties Atlas, Orego, OmniHis, VeGOM en de werkmaatschappij Stichting Ondersteuning Gebruikersverenigingen op de website? Laat het ons weten secretariaat@nedhis.nl.

9. Aanpassen privacy verklaring/cookie statement
Deze Privacy Verklaring/Cookie Statement kan worden aangepast. Zodra het versienummer wijzigt, is er sprake van een nieuwe Privacy Verklaring/Cookie Statement.

Versie 1.0, november 2017