EXTRA SESSIES

Digitalis: FGV: van praktijk naar formulariumbeleid

Prescriptor-gebruik als bron zorgt niet alleen voor betere monitoringsbestanden maar ook voor meer praktijkgerichte formularia. De laatste maanden zijn de ontwikkelingen rond Formulariumgericht Voorschrijven in een stroomversnelling gekomen. Rx ConForm blijkt voor veel HIS-gebruikers een succesvol hulpmiddel. Daarmee is een flinke slag gemaakt wat betreft het inzichtelijk maken van informatie op praktijkniveau. Er kan nu een volgende stap worden gezet waarbij verbreding van de gegevensbronnen niet alleen zorgt voor een betere monitoring, maar ook voor meer praktijkgerichte formularia.
Prescriptor-gebruik als bron biedt meer context om te toetsen of een voorschrift conform richtlijn is. De monitoringsgegevens worden kwalitatief uitgediept en boven het unieke praktijkniveau uitgetild door vergelijking met andere praktijken.
Met name bij zorggroepen is er vraag naar deze kwalitatieve rapportages. Een eerste implementatie op regionaal niveau biedt een aantal mogelijkheden. Zoals kansen om regionale afspraken gedetailleerder te verankeren, dit alles in lijn met de landelijke richtlijnen. FTO-groepen lijken daarbij de aangewezen gebruikers om toetsing van regionaal beleid te bespreken. De wens naar verdieping reikt bij hen verder dan alleen een vergoedingsregeling op praktijkniveau. Tijdens de sessie worden de nieuwe mogelijkheden van FTO-toetsen en kwalitatieve rapportages voor zorggroepen toegelicht.

Calculus: Digitale consultatie tussen huisarts en medisch speccialist

Door gebruik te maken van digitale consultatie kan het contact tussen huisarts en specialist efficiënter worden ingericht. De patiënt kan bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven doordat de huisarts bij de specialist advies in kan winnen. Hierdoor hoeft de patiënt niet doorverwezen te worden voor een consult in het ziekenhuis en hoeft hij zijn eigen risico niet te spreken. Veelvuldige interactie met specialisten vergroten tevens ook het kennisniveau van huisartsen en ondersteunend personeel.
In de regio Rotterdam en Groningen zijn huisartsen gestart met deze innovatieve manier van digitale consultatie. De ervaringen zijn zo positief dat de digitale consultatie nu verder wordt uitgerold in verschillende regio’s.
– Huisartsen waarderen de extra mogelijkheden om de specialist vragen te stellen
– Specialisten zien potentie in digitale consultatie als onderdeel van de dagelijkse routine
– De eerste resultaten zijn veelbelovend. Van 85% van de consultatievragen is er geen aansluitende verwijzing naar hetzelfde specialisme binnen 1 maand na consultatie.

Potravita: HIS-Explorer

Wilt u makkelijk de data uit uw HIS voor allerlei doeleinden inzichtelijk maken? Met één zoekopdracht alle patiënten boven water halen die in aanmerking komen voor een interventie? Met de ontwikkeling van de HIS-Explorer is een grote stap voorwaarts gezet om populatiemanagement mogelijk te maken. Tijdens de workshop laten wij zien hoe u of de zorggroep zowel op praktijk-, wijk- als regionaal niveau eenvoudig bruikbare informatie uit uw data kan halen. De HIS-Explorer, onderdeel van Portavita Analytics, biedt veel voordelen voor de huisartsenpraktijk. Denk hierbij aan:
– Regionale cohort selectie en casefinding op gegevens zoals medicatie, episodes, observaties en doorverwijzingen.
– Kwaliteitsoverzichten raadplegen die vooraf zijn vastgesteld door de zorggroep.
– InEen Rapportages en NHG-accreditatie aanleveren.
– Patiënten aanmelden voor het Portavita samenwerkingsplatform.
– HIS data binnen het Portavita HMP open stellen voor samenwerking met ketenpartners. Huisartsen kunnen de HIS Explorer zelf gebruiken om data te onderzoeken maar de zorggroep of een GEZ-medewerker kan dat ook voor haar leden voorbereiden. De huisartspraktijk hoeft alleen nog maar de vraag of het rapport aan te klikken om de resultaten te zien. Ook wanneer u geen gebruik maakt van het Portavita Health Management Platform zijn er mogelijkheden om van de HIS-Explorer gebruik te maken.

Advitronics: Efficiënt bellen bellen

Advitronics: Efficiënt bellen
< Button Lees meer De huisarts en doktersassistentes hebben het drukker dan ooit. De verschuiving van taken van de tweedelijn naar de eerstelijn, meer chronische patiënten, administratieve taken en nascholingsverplichting zorgen voor meer werkdruk. De telefonische bereikbaarheid komt hierdoor steeds vaker onder druk te staan. Terwijl een goede telefonische bereikbaarheid juist zo belangrijk is voor de huisartspraktijk. Wij geven u in deze workshop een aantal handvaten om uw telefonieoplossing zo optimaal mogelijk in te zetten. Daarnaast geven wij u en uw assistentes praktische tips om efficiënter met uw telefoonverkeer om te gaan.